BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/18 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina”

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
09-08-2018, 14:59 Anna Nieużytek
Powrót na górę