BIP

UCHWAŁA NR XXVI/207/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r.

Historia zmian dokumentu

Data aktualizacji
06-02-2018, 13:20 Anna Nieużytek
Status: 
obowiązujący
Data aktu prawnego: 
2017-05-11
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr: 
Dz. Urz. 2017 poz. 3624
UCHWAŁA NR XXVI/207/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli o specjalnościach pedagog szkolny, doradca zawodowy i logopeda
Powrót na górę