BIP

Aktualności

17 Grudzień 2019

Wiedeń to wspaniałe europejskie miasto pełne cudownych zabytków. Od połowy listopada do Świąt Bożego Narodzenia najpiękniejsze wiedeńskie place przemieniają się w czarujące Jarmarki Bożonarodzeniowe. W powietrzu unosi się zapach świątecznych wypieków, gorącego ponczu i prażonych migdałów. Stare miasto i ulice handlowe są udekorowane świątecznymi lampkami, które nadają miastu świąteczny nastrój. Mieszkańcy naszej gminy mogli przekonać się o tym osobiście dniu 23 listopada, podczas zorganizowanego przez GOKPTiS wyjazdu do Wiednia. Zainteresowanie wycieczką było tak duże, że 14 grudnia ponownie nasi mieszkańcy mieli możliwość podziwiać wiedeńskie zabytki i urokliwe jarmarki bożonarodzeniowe. Kulturalno-bożonarodzeniowy jarmark w Wiedniu zachwyca imperialnym tłem, a po Bożym Narodzeniu zamienia się w Jarmark Noworoczny. Na tym nastrojowym jarmarku można znaleźć produkty tradycyjnego rzemiosła, ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe, wysłuchać świątecznych koncertów i bogatego programu dla dzieci połączonego z warsztatami bożonarodzeniowymi. Wioska bożonarodzeniowa pod Pałacem Belwederskim zachwyca odwiedzających swoim barokowym stylem. Jedyny w swoim rodzaju park pałacowy...

17 Grudzień 2019

W niedzielne popołudnie 15 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość Jubileuszy Małżeńskich par z Gminy Bystra-Sidzina. Świętowanie Złotych i Diamentowych Godów rozpoczęło się mszą święta w kościele p.w. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej, podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Był to dla Jubilatów moment bardzo wzruszający. Następnie wszyscy udali się do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej, gdzie w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze odbyła się oficjalna część uroczystości. Prezydenckimi medalami „ za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali w tym roku odznaczeni: Janina i Jan Chorążowie Marta i Jan Harwatowie Rozalia i Jan Harwatowie Stanisława i Stanisław Kudziowie Krystyna i Stanisław Migasowie Zdzisława i Ignacy Misińcowie Teresa i Władysław Rysiowie Helena i Józef Skupniowie Pary małżeńskie obchodzący „Diamentowe Gody”: Maria i Stanisław Kostkowie Maria i Franciszek Powalaczowie Stanisława i Władysław Sycowie Joanna i Henryk Wójtowiczowie W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy Bystra-Sidzina Stanisławem Tempką i Przewodniczącą Rady Gminy Bystra-Sidzina Dorotą...

11 Grudzień 2019
zdjecie sali

Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

6 Grudzień 2019

5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina podczas X sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady wręczyli najzdolniejszym uczniom z terenu naszej Gminy stypendia. Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów z terenu naszej Gminy, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra - Sidzina także poza jej granicami. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie, a jednocześnie są wyróżnieniem dla najlepszych. By otrzymać stypendium nie wystarczy wysoka średnia i bardzo dobre zachowanie. W swoim dorobku trzeba mieć także wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych, bądź zawodach sportowych, na szczeblu przynajmniej powiatowym. Studenci natomiast, oprócz wyników z egzaminów, muszą wykazać się innymi osiągnieciami, publikacjami naukowymi, dodatkowym fakultetem bądź aktywnością społeczną. Podczas uroczystości program artystyczny zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Na uroczystość zostali zaproszeni stypendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje...

29 Listopad 2019

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej jako zarządca dróg powiatowych przebiegających przez naszą Gminę w ostatnim czasie wykonało odnowienie oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych. Zwracamy uwagę na istotną zmianę polegającą na likwidacji dotychczasowego przejścia dla pieszych w Bystrej Podhalańskiej w rejonie ronda i przystanku autobusowego. Przejście to zostało przesunięte o kilkadziesiąt metrów w stronę Przedszkola Publicznego i znajduje się tuż przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą Nadleśnictwa (Do Bystrzaka), gdzie zamontowano dodatkowo metalową barierkę. Zmiana lokalizacji tego przejścia dla pieszych zdaniem zarządcy drogi podyktowana jest względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie bezpieczeństwa pieszych w czasie wzmożonego ruchu pieszych w okolicy przedszkola w godzinach porannych i popołudniowych. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi przy korzystaniu z przejść dla pieszych. (Z.C)

14 Listopad 2019

W celu uczczenia 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, druhowie z jednostki OSP w Sidzinie zorganizowali „I Gwiaździsty Rajd Rowerowy”, realizując tym samym wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: I Gwiaździsty Rodzinny Rajd Rowerowy w Sidzinie-organizacja imprezy rekreacyjnej. Dofinansowanie pozyskane na organizację imprezy rekreacyjnej umożliwiło organizatorom sfinansowanie zakupu kasków rowerowych, koszulek pamiątkowych, oraz mapek reklamowych z topografią terenu, oznakowanymi szlakami i ścieżkami rowerowymi. Rajd rozpoczął się o godz. 10:00 przy remizie OSP w Sidzinie, gdzie na starcie stawili się zapisani wcześniej uczestnicy, w wielu przypadkach całe rodziny. Uczestnicy odebrali kaski, koszulki i mapy, a do rowerów przytwierdzone zostały biało – czerwone flagi. Założeniem rajdu było dotarcie na rowerze, dowolną trasą do Skansenu w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej. Każdy mógł dobrać sobie trasę stosownie do sił i umiejętności. I tak też się stało, jedni wybrali trudną i wymagającą trasę, a...

13 Listopad 2019

6 listopada br. na strzelnicy kulowej Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej odbyły się Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z okazji Święta Niepodległości o puchar Starosty Suskiego. Zawody przeprowadzane były przez instruktorów strzelectwa sportowego i sportów obronnych ZP LOK. Każdy zawodnik miał za zadanie z pozycji stojącej oddać 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych z broni krótkiej kaliber 9 mm do tarczy oddalonej o 25m. W zawodach wzięły udział dwie drużyny z Gminy Bystra-Sidzina. Radę Gminy reprezentowali radni: Krzysztof Drobny, Bogusław Mazur i Jan Pieczara. Natomiast Urząd Gminy pracownicy: Agnieszka Basiura, Agnieszka Ferdynus oraz Zbigniew Lipka. Najlepsi okazali się radni reprezentujący naszą gminę, zdobywając pierwsze miejsce w swojej kategorii. Drużyna Urzędu Gminy zdobyła drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej. W kategorii indywidualnej, zdobywając najwyższą liczbę punktów, a tym samym pozostawiając daleko w tyle rywali, bezkonkurencyjna okazała się pani Agnieszka Ferdynus – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i...

7 Listopad 2019

Na okres dwóch tygodni został zamontowany w naszej gminie analizator pyłów PM10 w ramach projektu LIVE

14 Październik 2019
wybory sejm i senat 2019

W dniu 13 października 2019 roku wybieraliśmy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

10 Październik 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu? • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować ( zatrudnionym na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Prowadzić wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniać pracowników; kwalifikują się także rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowali żadnej sprzedaży lub usługi i nic nie wyprodukowali oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, • Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, musisz mieć wykształcenie maksymalnie średnie (...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę