BIP

Aktualności

10 Sierpień 2020

Starostwo Suskie rozpoczęło prace związane z inwestycją polegającą na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej w Sidzinie Górnej na styku roli Majowej i Czarnowej. Jest to ostatni drewniany most na drodze powiatowej w naszej gminie i pewnie jeden z ostatnich w powiecie. Jego stan techniczny jest na tyle kiepski, że za kilka lat musiałby być zamknięty. W związku z tym zdecydowano, że do końca roku zostanie on całkowicie przebudowany. Powstanie most żelbetowy z poszerzoną jezdnią oraz przejściem dla pieszych. Na czas budowy dla zapewnienia przejazdu mieszkańcom zostanie wykonany przez potok most tymczasowy.

29 Lipiec 2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych Programem „Czyste Powietrze” na spotkanie z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą jak wypełnić wniosek do programu. Punkt będzie czynny 5 sierpnia 2020 r. w godzinach 13.00-15.00 przy parkingu obok Urzędu Gminy.

28 Lipiec 2020

W związku z rezygnacją Pani Doroty Kowalik z mandatu radnej Gminy Bystra-Sidzina, a także z dotychczasowej funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Bystra-Sidzina - 28 lipca 2020 r. - podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy przeprowadzony został wybór nowego Przewodniczącego Rady, którym wybrany został pan Krzysztof Drobny. Decyzja pani Doroty Kowalik o złożeniu rezygnacji z mandatu radnej podyktowana była względami zawodowymi, gdyż w najbliższym czasie obejmie ona funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

14 Lipiec 2020

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej oraz Klub Sportowy „Dąb” w Sidzinie pozyskały dofinansowanie w kwocie po 10.000,00 zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Klub 2020”. Zgodnie z zasadami tego programu, kluby zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10 procent otrzymanej dotacji. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Założeniem projektu jest zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach oraz meczach. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną wynagrodzenia szkoleniowców. Główne cele programu to przede wszystkim upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

13 Lipiec 2020
Wybory Prezydenckie 2020

12 lipca 2020r. odbyła się w Polsce II tura wyborów prezydenckich.

3 Lipiec 2020

Gmina Bystra-Sidzina znalazła się w finałowym gronie plebiscytu „Na najpiękniejszą gminę wiejską Małopolski 2020”.

29 Czerwiec 2020
Wybory Prezydenta RP I tura - wyniki głosowania w Gminie Bystra-Sidzina

28 czerwca 2020r. odbyły się w Polsce wybory prezydenckie I tura.

4 Czerwiec 2020

Szanowni Państwo, z komunikatów publikowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 wynika, że wzrasta ilość osób z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców powiatu suskiego. Są również przypadki potwierdzone w naszej gminie - według komunikatu z dnia 4 czerwca 2020 r. na godz. 8.00 ilość potwierdzonych przypadków w Gminie Bystra-Sidzina wynosi 5. Wzrasta również ilość osób objętych kwarantanną. W związku z powyższym, dla dobra wspólnego, apeluję o zachowanie ostrożności, zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w miejscach publicznych, używanie maseczek ochronnych, dezynfekcję rąk, ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Proszę wszystkich o odpowiedzialne zachowanie.

1 Czerwiec 2020

Co roku w naszej gminie odbywają się się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w maju tego roku można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Ilość zebranych odpadów w ciągu pięciu ostatnich lat przedstawia się następująco:

1 Czerwiec 2020

Minął maj… W kościele katolickim to czas w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia wierni śpiewają w kościołach nabożeństwa majowe zwane także "majówkami". Wielu z nich gromadzi się przy kapliczkach, których na terenie naszej gminy nie brakuje. Kapliczki, czasem skromne, czasem małe arcydzieła architektury są nieodłącznym elementem naszego codziennego krajobrazu. Szczególnie pięknie wyróżniają się one w maju, kiedy przystrojone są w zieleń i kwiaty. Tradycja śpiewania majówek – nabożeństw maryjnych odprawianych w maju w kościołach ma kilkusetletnią, bogatą historię. Zapoczątkowana przez Ojców Jezuitów przywędrowała do Polski z Włoch i na naszych terenach sięga pierwszej połowy XIX wieku. Początkowo te modlitewne spotkania odbywały się tylko w świątyniach, jednak z czasem tradycja majówek przy kapliczkach rozpowszechniła się na naszych terenach i trwa do dziś. Centralną częścią zarówno nabożeństwa majowego, jak i majówek przy kapliczkach, jest Litania Loretańska. Majówki przeważnie odprawiane są w wąskim gronie, na wolnym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez co zyskują swoisty, bardziej kameralny charakter. Obecnie tradycję wieczornych modlitw majowych...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę