BIP

Aktualności

29 Marzec 2021
babka wielkanocna

16 Marzec 2021

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Bystra-Sidzina, opiewający na kwotę 50.000,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom kolejne urządzenia umożliwiające prowadzenie edukacji zdalnej trafią do naszych szkół. Za otrzymane środki gmina planuje zakupić 19 komputerów ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie do pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. Zakup sprzętu zostanie sfinalizowany po podpisaniu umowy z samorządem Województwa. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” to projekt, którego głównym celem jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego...

8 Marzec 2021

26 luty 2021

Gmina Bystra-Sidzina, dbając o wszechstronny rozwój dzieci z naszego terenu oraz ich aktywność fizyczną i promocję zdrowego stylu życia, zrealizowała projekt „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina”, który na celu miał przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Z programu skorzystało 40 dzieci szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zostały zorganizowane 4 wyjazdy na stok narciarski w Spytkowicach, podczas których każde dziecko uczestniczyło w 16 godzinnym cyklu nauki jazdy na stoku. Projekt w całości sfinansowany został ze środków Gminy Bystra-Sidzina. Wyjazdy odbywały się w okresie od 19.02.2021 r. do 26.02.2021 r. Uczniom w ramach projektu zapewniony został dowóz na stok narciarski, karnety wstępu na wyciąg, wyposażenie w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz ubezpieczenie. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opieka podczas przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły zapewniona została...

17 luty 2021

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica . Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją żeby świętować, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Czasy pandemii weryfikują nasze plany pod każdym względem, tak było również z uroczystością Złotych Godów. Uroczystość ta, która zaplanowana była na grudzień 2020 roku, z udziałem wszystkich Jubilatów, jednak z powodu obostrzeń sanitarnych uroczystość miała odmienną formę. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały wręczone Jubilatom indywidualnie w gabinecie Wójta na kameralnym spotkaniu, które odbyło w dniu 16 lutego 2021 r. Wręczenie medali odbyło się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych z uwzględnieniem godzinnego odstępu między każdym spotkaniem. Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Pan Stanisław Tempka w towarzystwie Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina Pani Agnieszki Basiury, dokonał odznaczenia dostojnych Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci z rąk Wójta Gminy otrzymali...

17 luty 2021

Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do realizacji projektu „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina” mającego na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku. Programem zostało objętych 40 dzieci szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zostaną zorganizowane 4 wyjazdów na stok narciarski w Spytkowicach. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 16 godzinnym cyklu nauki jady na stoku. Wyjazdy odbywać się będą w okresie od 19.02.2021 r. do 27.02.2021 r. Uczniowie w ramach projektu zapewniony mają dowóz na stok narciarski, karnety wstępu na wyciąg, wyposażeni są w kompletny sprzęt narciarski ( narty, buty, kijki i kaski) oraz są ubezpieczeni. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opiekę podczas przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły zapewnią nauczyciele- opiekunowie. Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych na stokach o różnym nachyleniu i w różnych warunkach śniegowych....

16 luty 2021

W lutym i w marcu dostarczone zostaną decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych na rok 2021. Urząd Gminy Bystra – Sidzina od tego roku wchodzi w system płatności masowych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec/podatnik na swojej decyzji wymiarowej będzie miał indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać podatki. Uwaga! Jeśli podatnik ma dwie lub więcej nieruchomości i otrzymuje z Urzędu Gminy dwie lub więcej decyzji, to oznacza, że na każdej z decyzji będzie inny numer rachunku, tzn. podatek za każdą nieruchomość będzie płacony na inne konto. Prosimy nie sumować zobowiązań i nie wpłacać na losowo wybrany nr rachunku. Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków podawanych w decyzjach wymiarowych

11 luty 2021

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

2 luty 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie proponuje młodym powracającym z zagranicy spotkania z psychologiem. Możesz liczyć na pomoc, której potrzebujesz. Spotkania prowadzone są zdalnie, wystarczy dostęp do Internetu. Pomoc psychologiczna jest realizowana w ramach projektu „Wróć z POWERem”. Uczestnikiem projektu może zostać osoba przez 30-tym rokiem życia, która wróciła niedawno z zagranicy i spędziła tam co najmniej 6 miesięcy. Żeby wziąć udział w projekcie i spotkać się z psychologiem zadzwoń do nas 504 12 14 80 lub napisz powroty@wup-krakow.pl Pomagamy młodym wracającym z zagranicy urządzić się na nowo w Polsce. Jeśli pracujesz – też mamy coś specjalnie dla Ciebie! Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 Styczeń 2021
plakat

Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r. aż do 31 maja 2022 r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać wniosek. Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę