BIP

Aktualności

11 Marzec 2022

9 Marzec 2022

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach Laboratoriów Przyszłości Gmina Bystra-Sidzina jako organ prowadzący dla dwóch szkół podstawowych, otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 190.800,00 zł. Inicjatywa ta pozwoli na naukę poprzez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności. Dzięki przyznanemu wsparciu Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie zakupiła m. in. drukarkę 3D, wyposażenie pracowni chemicznej (w tym: aparat do elektrolizy, próbówki szklane, kolby płaskodenne, stół roboczy, termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych, mikroskop szkolny), zestawy konstrukcyjne do doświadczeń z fizyki (w tym: elektroskop demonstracyjny, kula Pascala, dynamometr, zestaw do magnetyzmu). Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w ramach programu zakupiła drukarkę 3D, kamerę wraz z akcesoriami oraz wyposażenie do pracowni informatycznej. Do tej pory szkoły wykorzystały ok 60 % otrzymanych środków finansowych. Pozostałe 40 % zostanie wykorzystane w 2022 roku, na dodatkowe zakupy i...

9 Marzec 2022

Informujemy, że według zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w związku z wystąpieniem zjawiska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), hodowcy drobiu, w celu ochrony gospodarstwa, powinni przestrzegać następujących zasad: 1. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. 2. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. 3. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. 4. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. 5. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. 6. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. 7. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków. 8. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach wystąpienia choroby zakaźnej natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

8 Marzec 2022

7 Marzec 2022

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, która pozwala sprzedawać produkty rolne w określone dni na wyznaczonych przez gminę miejscach bez opłat targowych. W naszej gminie, miejsce takie zostało zlokalizowane w centrum Sidziny, na placu parkingowym. Wyznaczając takie miejsce, rada wzięła pod uwagę dogodną komunikację, bliską lokalizację z drogą powiatową oraz dostępne miejsca parkingowe. Na targowisku mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Jest ono czynne w piątki i w soboty w godzinach od 6:00 do 12:00. Celem nowych przepisów jest rozpowszechnianie sprzedaży bezpośredniej w gminie m.in. poprzez wprowadzenie dni sprzedaży bezpośredniej i udostępnienie miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty. Regulacja ma na celu „zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Ponadto, ustawa zdefiniowała handel jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów...

31 Styczeń 2022

25 Styczeń 2022

Oddział Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej powstał w 2012 r. Pomysłodawcą jego założeniabył ówczesny proboszcz bystrzańskiej parafii, ks. Stanisław Dolasiński, który był równocześnie pierwszym kapelanem Oddziału. Obecnie funkcję kapelana piastuje ks. Kanonik mgr lic. Adam Byrski. Dużym wsparciem w procesie powstawania Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej był ówczesny Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, pan Maciej Motor-Grelok. Pierwszym Prezesem Oddziału został wybrany pan Grzegorz Knapczyk, po jego rezygnacji, funkcja ta powierzona została pani Helenie Skupień. Aktualnie Prezesem Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej jest pan Marek Ryś. 29 stycznia 2012 roku w kościele pw. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej, odbyła się msza święta, w czasie której nastąpiło zaprzysiężenie nowo powstałego Związku Podhalan. Obecnie Związek Podhalan w Bystrej Podhalańskiej liczy 28 członków, którzy z powodzeniem działają na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Włączają się czynnie w szereg wydarzeń na terenie gminy. Podejmują trud przygotowania uroczystości Święta Bystrej na cześć bł. Stanisława Pyrtka, jednego ze 108 męczenników II Wojny Światowej...

23 Grudzień 2021

20 Grudzień 2021

Laury Babiogórskie przyznawane są za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji. Każda Gmina, która jest członkiem SGB może zgłaszać w jednym roku kalendarzowym kandydatów do wyróżnienia ze swojego terenu. Tegoroczna gala wręczenia tych prestiżowych wyróżnień, odbyła się w Gminie Bystra-Sidzina 18 grudnia. Włodarze poszczególnych gmin honorowali wyróżnieniem laureatów, których kandydatury zatwierdzone zostały przez Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia). Gospodarz spotkania, wójt Bystrej-Sidziny Stanisław Tempka wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wręczył laur stopnia szczególnego dla pana Tadeusza Uczniaka. Pan Tadeusz Uczniak, urodził się 1 kwietnia 1943 r. Szkołę Podstawową ukończył w Bystrej Podhalańskiej, a Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej. Jest Absolwentem Studium Nauczycielskiego i Akademii Wychowania Fizycznego oraz Studium Podyplomowego W Krakowie....

14 Grudzień 2021

Remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina-Sidzinka Mała na odcinku I - w km od 0+052 do km 0+161, na odcinku II - w km od 0+378 do km 2+421, na odcinku III - w km od 2+459 do km 2+806,30 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę