BIP

Aktualności

2 Październik 2020

We wrześniu zakończone zostały prace związane z remontem głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Dotychczasowy stan nawierzchni tego odcinka znacząco odbiegał od powstałych w 2018 roku pobocznych alejek. Biorąc pod uwagę zarówno komfort użytkowania, jak i estetykę należną miejscu ostatniego pożegnania, podjęto decyzję o wykonaniu nowej nawierzchni brukowej. Prace remontowe objęły zarówno wcześniej pokryty asfaltem odcinek alei głównej, jak również jej nieutwardzoną dotychczas część. Nowa nawierzchnia poprawiła komfort użytkowania, ale również znacznie wpłynęła na aspekt wizualny cmentarza, podnosząc estetykę należną miejscu pamięci naszych bliskich. Całkowity koszt inwestycji poczynionych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej wyniósł 94 430,83 zł. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 11 września br. (R.W.)

30 Wrzesień 2020

„Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”- taki tytuł nosi czasowa wystawa fotograficzna która znajduje się w jednym z obiektów sidzińskiego skansenu. Wystawa to jeden z punktów programu kulturowego projektu „SKANSENOVA- systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej jest jednym z partnerów projektu oprócz prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach w małopolskich skansenach realizowany jest program kulturowy z szeregiem wystaw, konferencji naukowych, szkoleń, opracowaniem wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych tematycznie związanych z szeroko pojętą tradycją, kulturą sposobami ich ochrony i prezentacji. Wystawa jest pierwszą z cyklu różnych pokazów tematycznych. Prezentuje formy obrzędowości praktykowane stosownie do okresu w roku liturgicznym. Na fotografiach możemy zobaczyć adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa, wieczór wigilijny, kolędników oraz światło i towarzyszące obrzędom świece. Częścią wystawy są też fotografie obrzędów Wielkiego Tygodnia i to nie tylko te obchodzone...

25 Wrzesień 2020

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki z Sidziny. Grupa śpiewacza na prośbę Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie wzięła udział w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze w Suchej Beskidzkiej pt. "Kultura i folklor Podbabiogórza", reprezentując Gminę Bystra-Sidzina. Do konkursu przygotowane zostały przyśpiewki i piosenki śpiewane na weselach - inne w pierwszy dzień wesela, a inne na przewoziny. W tym roku aby wziąć udział w konkursie należało zrealizować nagranie i dostarczyć jego zapis na nośniku pamięci do organizatora. Do nagrań wykorzystano plener Skansenu w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej. Śpiewanie dodatkowo urozmaicały grające w trawie świerszcze. Ponadto, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa nagrany został film pt. " Podróż w dawne czasy" w którym ukazane zostały elementy związane z naszą kulturą i szeroko pojętym dziedzictwem. Film dostępny na profilu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki. (J.Cz.)

16 Wrzesień 2020

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego

8 Wrzesień 2020

4 września 2020 r. na strzelnicy sportowej ZP LOK w Suchej Beskidzkiej odbyły się XII Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z broni kulowej. W sportowych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele gmin oraz powiatu. W szranki stanęło w sumie 13 drużyn trzyosobowych w dwóch kategoriach: urzędy oraz rady. Dodatkowo prowadzono klasyfikację najlepszych strzelających indywidualnie. Pierwszym trzem zwycięskim drużynom oraz zawodnikom wręczono puchary Starosty Suskiego oraz dyplomy. W kategorii Rady, przedstawiciele Rady Gminy Bystra-Sidzina wywalczyli drugie miejsce. Wśród drużyn reprezentujących Urzędy, przedstawicielom Urzędu Gminy Bystra-Sidzina udało się zając 3 miejsce.

25 Sierpień 2020

Wraz z wybuchem I wojny światowej, a następnie wojny polsko-bolszewickiej, Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji. Każdy z trzech zaborców – Rosja, Austria i Prusy – usiłował zaangażować ich w walkę po swojej stronie. Polacy starali się uchylać przed takim wykorzystywaniem własnych formacji wojskowych. Jednocześnie wciąż liczyli, że przy pomocy wygranych państw uda im się odzyskać niepodległość. Przegrana państw centralnych otworzyła Polakom drogę do utworzenia wolnego państwa. W czasie trwania konfliktu z lat 1914 -1918 Polacy walczyli w armiach wszystkich zaborców, ponosząc ogromne straty. Szacuje się, że łącznie w armii niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej służyło około 3 milionów Polaków, z czego zginęło 500 tysięcy. Liczby te nie uwzględniają ogromnej rzeszy rannych i w inny sposób poszkodowanych. Pobór wojskowy nie ominął również mężczyzn zamieszkujących nasze tereny. Ogromną wiedzą i dociekliwością w poszukiwaniu informacji na temat udziału mieszkańców Bystrej Podhalańskiej w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej wykazał się pan Tadeusz Uczniak. Opracowane przez niego materiały opublikowane zostały na łamach Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra-...

10 Sierpień 2020

Starostwo Suskie rozpoczęło prace związane z inwestycją polegającą na przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej w Sidzinie Górnej na styku roli Majowej i Czarnowej. Jest to ostatni drewniany most na drodze powiatowej w naszej gminie i pewnie jeden z ostatnich w powiecie. Jego stan techniczny jest na tyle kiepski, że za kilka lat musiałby być zamknięty. W związku z tym zdecydowano, że do końca roku zostanie on całkowicie przebudowany. Powstanie most żelbetowy z poszerzoną jezdnią oraz przejściem dla pieszych. Na czas budowy dla zapewnienia przejazdu mieszkańcom zostanie wykonany przez potok most tymczasowy.

29 Lipiec 2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych Programem „Czyste Powietrze” na spotkanie z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą jak wypełnić wniosek do programu. Punkt będzie czynny 5 sierpnia 2020 r. w godzinach 13.00-15.00 przy parkingu obok Urzędu Gminy.

28 Lipiec 2020

W związku z rezygnacją Pani Doroty Kowalik z mandatu radnej Gminy Bystra-Sidzina, a także z dotychczasowej funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Bystra-Sidzina - 28 lipca 2020 r. - podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy przeprowadzony został wybór nowego Przewodniczącego Rady, którym wybrany został pan Krzysztof Drobny. Decyzja pani Doroty Kowalik o złożeniu rezygnacji z mandatu radnej podyktowana była względami zawodowymi, gdyż w najbliższym czasie obejmie ona funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

14 Lipiec 2020

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej oraz Klub Sportowy „Dąb” w Sidzinie pozyskały dofinansowanie w kwocie po 10.000,00 zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Klub 2020”. Zgodnie z zasadami tego programu, kluby zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10 procent otrzymanej dotacji. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Założeniem projektu jest zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach oraz meczach. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną wynagrodzenia szkoleniowców. Główne cele programu to przede wszystkim upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę