BIP

Aktualności

26 Marzec 2020

W ostatnim czasie wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Wprowadzane obostrzenia mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.

2 Marzec 2020

Ikaźń to dawne miasteczko, położone na Białorusi w rejonie brasławskim, a obecnie dość duża wieś. Miejscowość ta silnie związana jest z Polską. Większość ludzi tam mieszkających to Polacy. Ostoją polskości był i jest po dzień dzisiejszy kościół katolicki pw. Najświętszego Bożego Ciała. Został on wybudowany przez tamtejszych Polaków w 1912 roku. To tu przed II wojną światową swą posługę duszpasterską pełnili dwaj księża beatyfikowani przez Jana Pawła II – ks. Władysław Maćkowiak i pochodzący z Bystrej Podhalańskiej ks. Stanisław Pyrtek. Do dzisiaj, na wyraźne życzenie parafian, msze odprawiane są w języku polskim. Proboszczem parafii jest Białorusin, Jerzy Żołnierowicz. Mimo jego starań, budynek kościoła chyli się ku upadkowi. Brakuje pieniędzy na konieczne naprawy. Zbierane na tacę datki, przeznaczane są dosłownie na łatanie dziur w świątyni. Sytuacja finansowa nie pozwala nawet pomyśleć o gruntownym remoncie. Od ubiegłego roku problemy, z jakimi borykają się parafianie tamtejszej parafii, poruszyły mieszkańców naszej gminy i stały się bliższe, szczególnie za sprawą pielgrzymów z Bystrej Podhalańskiej, którzy podróżując śladami bł. Stanisława Pyrtka, odwiedzili świątynię w...

27 luty 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, iż zmieniła się jego siedziba. Aktualnie ośrodek pomocy społecznej mieści się w Budynku B Urzędu Gminy Bystra-Sidzina NA PARTERZE tj. pomieszczenia, które wcześniej zajmowała Biblioteka Publiczna. Zmiana pomieszczeń została podyktowana znaczną ilością przyjmowanych osób w ramach zadań realizowanych przez ośrodek. Przeciętnie rocznie GOPS w Bystrej Podhalańskiej przyjmuje około 900 wniosków na świadczenia rodzinne, ponad 900 wniosków w ramach realizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym tzw. 500+, około 620 wniosków na świadczenie „Dobry start” oraz 120 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pracownicy socjalni w ramach swych działań pracują z około 230 rodzinami, a także realizują pomoc na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej prowadzona jest współpraca z asystentem rodziny. Należy podkreślić, że wiele osób korzysta z pomocy pracowników ośrodka w zakresie udzielania informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw pozostających w kompetencjach ZUS lub KRUS, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych instytucji zabezpieczenia...

27 luty 2020

Nieprzerwanie od kilku lat Koło Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK Rabka Zdrój, uczestniczy w akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom” Z uwagi na przypadającą w roku 2020 setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła, dzieci z Przedszkola Publicznego Sidzinie, pod przewodnictwem Tadeusza Uczniaka, udały się na wycieczkę „Śladami św. Jana Pawła II po Sidzinie”. Przewodnik, przybliżył dzieciom postać Świętego, wskazując miejsca i związane z nimi zdarzenia, w których uczestniczył kardynał Karol Wojtyła (w kościele kardynał Karol Wojtyła udzielał Sakramentu Bierzmowania, dokonał koronacji Matki Boskiej Sidzińskiej, na Wielkiej Polanie odwiedzał uczestników oazy, brał udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Blaszyńskiego - Apostoła Podhala, a także wędrował okolicznymi szlakami turystycznymi). Od kościoła dzieci przeszły do pomnika Św. Jana Pawła, tu zaznajomione zostały z pracą przewodnika, który przybliżył im postać Świętego Jana Pawła i Jego związek z Sidziną. Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji Turystyki i Sportu, dzieci zostały przewiezione autokarem, do Muzeum Kultury Ludowe j- Skansenu w Sidzinie. Tam przedszkolaki zostały podzielone na dwie...

11 luty 2020

Podobnie jak w ubiegłym roku nasza gmina, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Upowszechnianie sportów zimowych, zrealizowała projekt nauki jazdy na nartach.

31 Styczeń 2020

Historia obecnego Domu Rekolekcyjnego „Maksymilianum” w Bystrej Podhalańskiej, gdzie posługę pełnią Siostry Sercanki, związana jest z rodziną Stanisława Szewczyka . On to jako, jeden z nielicznych Bystrzanów, w okresie zaborów opuścił wieś, podjął dalszą naukę w Krakowie, gdzie założył rodzinę i pracował w fabryce papierosów w Czyżynach. Urządzał również fabryki papierosów w Wilnie i Zabłotowie (obecnie na Ukrainie). Nie zerwał całkowicie ze swymi bystrzańskimi korzeniami i za zarobione pieniądze wybudował około 1922 roku w Bystrej na roli Traczowej okazałą willę. Willę poświęcał bp Anatol Nowak, udając się 12 czerwca 1923 roku z Osielca na wizytację parafii w Sidzinie.

31 Styczeń 2020

W ubiegłym roku, Gmina Bystra-Sidzina rozpoczęła starania o pozyskanie funduszy na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Dzięki temu, udało się zdobyć 55.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej na 2019 rok. Złożony przez gminę wniosek do Ministerstwa obejmował zakup pomocy do zajęć wychowania fizycznego, między innymi: kozła gimnastycznego, piłek do gier zespołowych, piłek lekarskich, materacy gimnastycznych, ławeczek, lin do przeciągania, skakanek, hula hop, drabinek itp. Zakupiono również wózki do materacy, znaczniki, pachołki, tablicę taktyczną do koszykówki, elementy do montażu siatki i wiele innych. Ponadto szatnie dla uczniów zostały wyposażone w ławki, półki, wieszaki i przebieralnię, a w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego zamontowano nowe meble. Dodatkowy sprzęt z pewnością uatrakcyjni prowadzone zajęcia wychowania fizycznego. (B.C.)

28 Styczeń 2020

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego” nadawana jest przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej. Odznaka nadawana jest za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu suskiego, a w szczególności za zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 20 grudnia 2019 r. w Stryszawie, podczas podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej za rok 2019, dwóch druhów z terenu naszej gminy zostało odznaczonych Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego: dh Bronisław Jaromin oraz dh Józef Bednarz. Gratulujemy.(G.L.)

27 Styczeń 2020

W niedzielę 26 stycznia w sali OSP w Bystrej Podhalańskiej odbyło się coroczne spotkanie noworoczne, tzw. herbatka dla emerytów i rencistów, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bystrzanki” w Bystrej Podhalańskiej. Po raz kolejny można było się spotkać przy poczęstunku, przygotowanym przez bystrzańskie gospodynie, a także wspólnie śpiewać kolędy i pastorałki. Widowiska kolędnicze przedstawiały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Jan Kantego w Bystrej Podhalańskiej pod opieką pani Edyty Kantyka-Nabagło oraz z Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej pod opieką pani Małgorzaty Wójcik. (A.N.)

27 Styczeń 2020

W trakcie trwania grudniowych działań związanych z wydawaniem z rozprowadzeniem płyty „Zawitujo Kolędncy” Sidzińskie kolędy i pastorałki, Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki zorganizowało warsztaty gotowania. Odbyły się one w kuchni remizy OSP Sidzina. W działaniach projektowych wzięły udział 32 osoby - głównie panie - mieszkanki Sidziny i w Bystrej Podhalańskiej. Zajęcia prowadziła pani instruktor, na co dzień nauczycielka gastronomii, pracująca w Zespole Szkół im Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. Podczas spotkań przygotowano 19 różnych potraw według przygotowanych receptur. Uczono się jak dekorować i podawać dania. Podczas wspólnego gotowania, skupiono się na potrawach nie wymagających dużej ilości czasu na przygotowanie. Zajęcia kulinarne były możliwe do zrealizowania, dzięki wsparciu z fundacji Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Zielona Linia z siedzibą w Stryszawie. Uzyskane wsparcie pozwoliło zatrudnić instruktora, zakupić dwa pojemniki termoizolacyjne, oraz w części pokryć koszt materiałów warsztatowych. Ze względu na niski budżet nie wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach. Tych i innych zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę