BIP

Aktualności

28 Styczeń 2019

Gmina Bystra-Sidzina zakwalifikowała się do realizacji projektu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego pn: „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2019. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia prowadzone w ramach projektu SKS trwają 60-minut, 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych. W programie „Szkolny Klub Sportowy” bierze udział Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie w dwóch edycjach: wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. W ramach programu są prowadzone systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Odbywają się one na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych oraz w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Program...

25 Styczeń 2019

Już od czterech lat w okresie ferii zimowych, na stoku narciarskim „BESKID” w Spytkowicach, uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Bystra-Sidzina nabywają podstawowych umiejętności nauki jazdy na nartach. W tym roku gmina korzysta ze wsparcia finansowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach programu Upowszechniania sportów zimowych – „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Bystra-Sidzina” w okresie od 14 do 24 stycznia 2019 r. grupa 60 uczniów naszych szkół nabywała podstawowe umiejętności nauki jazdy na nartach. Młodzi narciarze zaczęli naukę od podstaw: musieli nauczyć się zapinania nart, podchodzenia, panowania nad nartami, jak również „przewracania”. Na kolejnych zajęciach próbowali zjazdów pługiem, skręcania oraz pierwszych zjazdów slalomem. W efekcie na zakończenie zajęć, każdy z uczestników zjechał samodzielnie ze stoku. Projekt zachęca uczniów do aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawy kondycji, podnoszenia ogólnej sprawność fizycznej uczniów jak również integruje środowisko gminne. Od początku projektu z nauki jazdy na nartach skorzystało już 120 uczniów z terenu gminy. Serdeczne podziękowania składamy panu Karolowi...

18 Styczeń 2019

Do użytku oddana została świetlica wiejska w Sidzinie, która mieści się w budynku parafialnym obok plebanii. Jej powstanie stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. W ramach projektu pn. „Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy Parafii w Sidzinie” wykonano gruntowny remont podłogi, a także zakupiono komplet żaluzji i firan. Świetlica może pomieścić 80 osób i jest w pełni wyposażona w meble bankietowe, aneks kuchenny i zastawę stołową. Przebywające w niej osoby mogą także skorzystać ze sprzętu muzycznego (gitara, keyboard, instrument perkusyjny) oraz multimedialnego tj. laptop, rzutnik, konsola PS4, itp. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 66 420,64 zł. Kwota dofinansowania wynosi 50 188,00 zł. Inicjatorami i realizatorami przedsięwzięcia byli: ks. Proboszcz Józef Bafia oraz ks. Wikariusz Tadeusz Palenik, którzy włożyli wiele pracy w to, aby świetlica mogła zostać powołana do życia i służyć przez wiele lat kolejnym pokoleniom Sidzinian. Wyrazy podziękowania należą się także Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina Panu Stanisławowi Tempce, za pomoc merytoryczną na etapie pisania wniosku i jego rozliczania, a także Pani Teresie Białoń za obsługę dokumentacji i...

31 Grudzień 2018

28 Grudzień 2018

21 Grudzień 2018

Serdeczne życzenia radosnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej obfitości, pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2019 wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Bystra-Sidzina w imieniu własnym, pracowników urzędu, radnych oraz sołtysów składają Wójt Gminy Przewodnicząca Rady Stanisław Tempka Dorota Kowalik

21 Grudzień 2018

W niezwykle uroczystej oprawie 8 par z terenu gminy Bystra-Sidzina obchodziło jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego, natomiast 6 par obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego odbyła się w niedzielne popołudnie 16 grudnia 2018 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. Prezydenckimi medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie „ zostali w tym roku odznaczeni: Kazimiera i Antoni Bachulowie Zofia i Józef Czarni Stanisława i Michał Kizinkiewiczowie Zofia i Jan Kulkowie Helena i Stefan Lachnerowie Helena i Jan Motorowie Anna i Ferdynand Oskwarkowie Józefa i Stanisław Staszczakowie Pary małżeńskie obchodzące „Diamentowe Gody”: Maria i Józef Bednarzowie Agnieszka i Franciszek Kobielowie Maria i Józef Kulkowie Zofia i Józef Lipkowie Zofia i Bronisław Majowie Anna i Józef Palarczykowie W tym wyjątkowym wydarzeniu Jubilatom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy Bystra-Sidzina Stanisławem Tempką i Przewodniczącą Rady Gminy Bystra-Sidzina Dorotą Kowalik. Gośćmi honorowym, którzy zaszczycili swą obecnością naszych Jubilatów byli ks. Kanonik Adam Byrski Proboszcz Parafii w...

18 Grudzień 2018

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Wytłumienie i zakup wyposażenia sali orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr 00390-6935- UM0610895/17 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zadanie wykonane zostało w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność” realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu stworzenie warunków do kultywowania tradycji i kultury, poprzez prace związane z wytłumieniem sali OSP Bystra Podhalańska oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

4 Grudzień 2018

Informujemy, że przez najbliższe dwa tygodnie istnieje możliwość śledzenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Pomoże to w jakimś stopniu zobrazować wielkość zanieczyszczenia powietrza jakie panuje na terenie naszej Gminy. W centrum Sidziny został zamontowany pyłomierz, który mierzy stężenie pyłu PM10. Pył PM10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do naszych płuc i górnych dróg oddechowych powodując różnorakie choroby układu oddechowego. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3. Aby zapoznać się z wynikami pomiarów pyłomierza, należy na stronie internetowej Urzędu Gminy przejść w zakładkę „Ochrona powietrza”, klikając następnie ikonę „Jakość powietrza”. Sprzęt został wypożyczony od Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze.

23 Listopad 2018

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę