BIP

Aktualności

17 Listopad 2020

W Sidzinie (Wielka Polana) dobiegają końca prace związane z modernizacją drogi gminnej prowadzącej od drogi powiatowej, obok kaplicy, aż do szlabanu. W ramach inwestycji wykonano 500 m asfaltowej nawierzchni. Inwestycja była możliwa dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu i zaangażowaniu Nadleśnictwa Myślenice.

10 Listopad 2020

11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości, które ma na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku – po 123 latach zaborów. Zachęcamy Mieszkańców do wywieszenia biało-czerwonych flag na budynkach swoich domów, by poprzez eksponowanie naszych barw narodowych uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

6 Listopad 2020

W październiku br. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy 122 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. Przypominamy, że w 2016 roku Gmina Bystra-Sidzina ubiegała się już o dofinansowanie, jednak z powodu wyczerpania środków gmina nie otrzymała wówczas wsparcia. Pod koniec 2019 roku ogłoszony został kolejny nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). W drugim rozdaniu, po aktualizacji dokumentacji, Gmina Bystra-Sidzina ponownie złożyła wniosek, tym razem otrzymując dofinansowanie w kwocie 1.816.803,00 zł na budowę 122 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ). Zgodnie z wnioskiem projekt ma wartość około 3,4 mln zł. Gmina na realizację projektu planuje zabezpieczyć kwotę 1,4 mln zł., natomiast pozostała kwota 244 tys. zł będzie pochodziła z wpłat mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciu. W ostatnim czasie, zgodnie z zawartymi w 2016 roku umowami, do uczestników, którzy zadeklarowali wówczas chęć wzięcia udziału w projekcie, wysłane zostały pisma z prośbą o wpłatę 2 tys. zł jako wkład własny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpłaty przyjmowane będą do 26 listopada 2020 r....

3 Listopad 2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzedziły konsultacje i debaty społeczne, które pozwoliły na wypracowanie sposobu prezentowania mapy zagrożeń i jej funkcjonowania. Potwierdziły również ogromną potrzebę istnienia takiego narzędzia komunikowania pomiędzy społeczeństwem a policją w zakresie dbania o bezpieczeństwo. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu narzędziu mogą oni łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne. Mapa pomaga wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania. Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” z tego samego adresu IP jest ograniczona do jednego zgłoszenia na dobę. Mapa stanowi platformę...

3 Listopad 2020

Trwają prace przy przebudowie mostu w Sidzinie Górnej na styku ról Majowej i Czarnowej. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Zakończenie prac planowane jest przed końcem tego roku.

2 Listopad 2020

Od czterech lat na stronie internetowej Gminy Bystra-Sidzina dostępna jest elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Serwis Grobonet dostępny jest pod adresem https://bystrasidzina.grobonet.com/ Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na głównej stronie internetowej gminy. W portalu jest dostępna wyszukiwarka poprzez którą można znaleźć informacje dotyczące lokalizacji grobu oraz danych osób w nim pochowanych. https://bystrasidzina.grobonet.com/grobonet/start.php W celu orientacji w poruszaniu się po terenie cmentarza dostępna jest interaktywna mapa. Po wyszukaniu będzie dostępne zdjęcie grobu, lokalizacja z podanym sektorem, numerem rzędu i numerem grobu oraz wycinek mapy cmentarza z zaznaczonym sektorem w którym on się znajduje. W aplikacji istnieje możliwość zapalenia wirtualnego znicza. Nie zawsze możemy stanąć nad grobem bliskich i zapalić znicz lub świeczkę za ich pamięć. Aktywując wirtualny znicz możemy w symboliczny sposób oddać hołd i szacunek naszym bliskim, a przede wszystkim wspominać ich w naszych sercach i umysłach.

27 Październik 2020

W związku z pracami prowadzonymi przy budowie chodnika w Bystrej Podhalańskiej w kierunku Mąkacza, prosimy o zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Inwestycja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej przy współfinansowaniu Gminy Bystra-Sidzina. W ramach prac wykonany zostanie odcinek 300 m chodnika dla pieszych.

26 Październik 2020

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Jaromina – Radnego Rady Gminy Bystra-Sidzina VI, VII i VIII kadencji. Społecznika i długoletniego samorządowca zaangażowanego w sprawy Gminy Bystra-Sidzina i jej mieszkańców. W Radzie Gminy Bystra-Sidzina zasiadał od 2010 r. W VI kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty Kultury i Sportu. W kolejnych dwóch kadencjach, od 2014 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także członka Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów. Przewodniczył także pracami doraźnej Komisji Statutowej. Był bardzo skrupulatną i dociekliwą osobą. Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz sesjach zabiegał o sprawy zarówno swojego okręgu wyborczego jak również całej gminy. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 68 lat. Rodzinie Zmarłego składamy wyraz głębokiego współczucia. Wójt Gminy Bystra-Sidzina wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z Radnymi.

14 Październik 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty, składamy w imieniu Samorządu Gminy Bystra-Sidzina serdeczne wyrazy uznania za wychowawczy, opiekuńczy i dydaktyczny trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

13 Październik 2020

Dokładnie dziś – 13 października 2020 r. - mija 76 rocznica pacyfikacji Hali Malinowej w Sidzinie. W czasie II wojny światowej osiedle Maliny było zapleczem dla oddziałów partyzanckich. Niemcy, by zlikwidować ich zaplecze, dokonali pacyfikacji osiedla Malinowo, na którym spalili wszystkie domy. 16 października 1983 na Polanie Malinowej poświęcono murowaną kapliczkę, nazywaną Kapliczką Matki Boskiej AK-owskiej. Poniżej kapliczki w murowanej grocie znajduje się wizerunek Matki Bożej, tabliczki z nazwiskami i pseudonimami partyzantów oraz wiersz patriotyczny. Co roku, na ołtarzu polowym, odprawiana jest tutaj msza święta za Ojczyznę. W tym roku miała ona miejsce 13 września. W październiku 2019 roku zmarła ostatnia mieszkanka osiedla „u Maliny” Śp. Pani Helena Basiura. Rocznica pacyfikacji Hali Malinowej jest okazją, by przywołać w pamięci zapomnianą mieszkankę Sidziny – Katarzynę Kaczmarczyk – nazywaną Ciotką Kaśką.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę