BIP

Aktualności

5 Kwiecień 2023

28 Marzec 2023

II Małopolski Dzień dla Klimatu pod hasłem #drzewo dla klimatu już w kwietniu w Powiecie Suskim! W tym roku kampania informacyjno-edukacyjna odbędzie się: • w piątek 21 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie 263 – ODK (Stryszawa Dolna) na Festiwalu Ekologicznym „EKO-2023”, start godzina 9:00; • w niedzielę 23 kwietnia 2023 r. na Rynku w Mieście Jordanów, start: godzina 8:00; W piątek 21 kwietnia do Stryszawy (Gminny Ośrodek Kultury - ODK) zapraszamy uczestników Festiwalu Ekologicznego (Uczniów Szkół i Przedszkoli Powiatu Suskiego wraz z Nauczycielami) biorących udział w konkursach: plastycznym, wiedzy ekologicznej oraz piosenki ekologicznej. W niedzielę 23 kwietnia do Jordanowa zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Suskiego. Dla uczestników kampanii dostępne będą: • sadzonki drzew owocowych i krzewów (ilość ograniczona, do wyczerpania zapasów); • dla najmłodszych ekologiczne niespodzianki; Celem kampanii jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu i powietrza. Działania informacyjno – edukacyjne podczas kampanii będą realizowane: • w zakresie ochrony klimatu przez Doradcę ds...

20 luty 2023

W środę 15 lutego w Muzeum Lotnictwa odbyła się konferencja programowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas spotkania omówiono najnowsze informacje o programach „ Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”, a także wręczono wyróżnienia dla Małopolskich Liderów Czystego Powietrza. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, podobnie jak Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z samorządami, wspiera działania, które przynoszą realną zmianę wartości ekologicznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Tematem przewodnim wydarzenia było podsumowanie działań związanych z realizacją programu Czyste Powietrze, przedstawiono również zasady finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków WFOŚiGW w Krakowie. Istotnym aspektem działalności Funduszu jest prowadzenie programów, umożliwiających wsparcie finansowe beneficjentów, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców. Programy dotacyjne pozwalają na dofinansowanie w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji czy zakupu i montażu pomp ciepła. W 2022 roku Małopolanie złożyli prawie 18 tys. wniosków. W ostatnim kwartale...

20 luty 2023

Od 16 stycznia 2023 r. w budynku suskiego starostwa powiatowego przy ul. Kościelnej 5b rozpoczął działalność Terenowy Punkt Paszportowy w Suchej Beskidzkiej. Otwarcie punktu wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, znacznie ułatwiając i przyspieszając czynności związane ze składaniem wniosków, oraz odbiorem paszportów. Jest on dostępny dla mieszkańców powiatu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Wszelkie informacje dotyczące wyrobienia paszportu udzielane są pod nr tel. (33) 875 78 78. Płatność za wydanie paszportu przyjmowana jest tylko kartą płatniczą lub przelewem na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nr. rachunku 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000. Przy składaniu wniosku o paszport należy okazać potwierdzenie przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: opłata paszportowa, imię i nazwisko wnioskodawcy.

30 Styczeń 2023

Początek roku, to okres aby przedstawić Państwu zamierzenia inwestycyjne gminy na najbliższy czas, ale również pora na podsumowanie minionego roku. W 2022 roku w gminie wykonano kilka wartościowych przedsięwzięć. Jedną z nich, był montaż na terenie naszej gminy 122 przydomowych oczyszczalni ścieków. Całość inwestycji wyniosła 3 mln 55 tys. zł, co możliwe było dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Gmina nie tylko nie musiała inwestować własnych środków, ale umożliwiła zadeklarowanym mieszkańcom udział w programie bez konieczności wnoszenia finansowego wkładu własnego. Inwestycja ta zatem, sfinansowana została całkowicie z pozyskanych zewnętrznych środków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony gminy i właścicieli posesji na których zamontowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kolejnym ważnym i oczekiwanym działaniem, było wykonanie chodnika dla pieszych w Sidzinie, prowadzącego od dębu „Adam” w kierunku Binkówki. Przedsięwzięcie bardzo poprawiło bezpieczeństwo na ruchliwej drodze powiatowej. Atutem, przy aplikowaniu o dofinasowanie na ten cel, było wypełnienie warunku...

25 Styczeń 2023

W związku z przystąpieniem bibliotek do wieloletniego programu ‘’Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025’’ w zakresie Priorytetu 1. Poprawa oferty biblioteki dla kierunku interwencji kl.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, Biblioteka w Sidzinie i w Bystrej Podhalańskiej będą otwarte w wybrane soboty w roku 2023.

25 Styczeń 2023

23 Styczeń 2023

3 Styczeń 2023

Za nami zakończenie piernikowego konkursu, na który złożono 37 prac – w tym 10 prac grupowych i 27 prac indywidualnych. Pomysłowość, pracowitość oraz różnokolorowość wykonanych domków piernikowych przeszła najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny można było się przekonać, że wyobraźnia dzieci i rodziców nie zna granic, a oddawane prace były tego potwierdzeniem. Zdjęcia wszystkich prac zostały udostępnione na profilu społecznościowym Gminy Bystra-Sidzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu. Pod postem i zdjęciami piernikowych domków znalazło się mnóstwo pozytywnych komentarzy i opinii internautów na temat organizowanego konkursu i wykonania złożonych prac. Piernikowe domki można było „na żywo” podziwiać do świąt, na ekspozycji przygotowanej w świetlicy Urzędu Gminy. Później piernikowe budowle odbierane były przez ich autorów, by swoim urokiem cieszyć domy przez cały okres świąteczny. Wszystkie prace zasługują na wyróżnienie. Wierzymy, że czas spędzony na wspólnych wypiekach pozwolił jeszcze bardziej zacieśnić rodzinne więzi, a piernikowy zapach nadał niepowtarzalnego klimatu podczas Świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym, że był to jednak konkurs należało wybrać...

23 Grudzień 2022

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę