BIP

Aktualności

12 Grudzień 2022

10 grudnia 2022 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, Koalicja Marek Ziem Górskich, już po raz 18 zorganizowała galę finałową konkursu Osobowość Ziem Górskich. Wśród nominowanych do tego zaszczytnego tytułu, którzy weszli do ścisłego finału, znalazła się pani Jadwiga Czarny – dyrektor Skansenu w Sidzinie. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju regionów górskich. Nagrody w konkursie przyznawane są w kilku kategoriach. Pani Jadwiga Czarny, znalazła się w finałowej trójce w kategorii Osobowość Ziem Górskich. Obecnie jest dyrektorem Skansenu w Sidzinie-Muzeum Kultury Ludowej. Dzięki niej, Skansen otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie w organizację 25 Edycji Dni Dziedzictwa w Polsce, honorowy tytuł „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego 2017”, podziękowanie od Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi za konkurs „Łowcy skarbów kultury”. W okresie jej kierowania, Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej został uhonorowany III miejscem w kategorii...

24 Listopad 2022

24 listopada 2022 r. podczas XLI Sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina najzdolniejszym uczniom i studentom. Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra-Sidzina poza jej granicami. Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz życzenia. Stypendia przyznane w roku szkolnym/akademickim 2022/2023 z rąk Wójta Gminy Bystra-Sidzina, Stanisława Tempki otrzymali: UCZNIOWIE: CIAPAŁA JULIA DENDYS DOMINIK JAROMIN AMELIA KOSTKA PATRYCJA MIGAS MONIKA TRZOP ALEKSANDER UTRATA WERONIKA STUDENCI: BASIURA KATARZYNA KRYGICZ KAMILA Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

31 Październik 2022

W Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 28.10.2022 r. świętowano Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas wydarzenia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolski. Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla odwiedzających nasz region produktów turystycznych oraz ich popularyzację. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną.

31 Październik 2022

„Odblaskowa szkoła”, to hasło tegorocznego konkursu plastycznego, który rozpoczął cykl działań skierowanych do dzieci w celu zwrócenia ich uwagi na konieczność używania elementów odblaskowych podczas korzystania z jezdni. Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej przygotowali i zaprezentowali akademię pt. „Bezpieczna droga”, która była skierowana do kolegów z klas młodszych. Dodatkowo wybrane dzieci pisały test sprawdzający wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego. Nie zabrakło również fascynujących kreacji, które można było zobaczyć na pokazie mody odblaskowej. (A.M.)

25 Październik 2022

Rok 2022 jest szczególny dla Chóru „Vox Cordis”, za sprawą przypadającego jubileuszu 10-lecia jego działalności. 16 października w kościele parafialnym w Bystrej Podhalańskiej, odbyła się msza święta w intencji Chóru „Vox Cordis”, podczas której, chórzyści zapewnili oprawę muzyczną i uchylili rąbka tajemnicy, prezentując jeden z utworów przygotowywanych na jubileuszowy koncert. Wykonali utwór „An Irish Blessing” - tradycyjną irlandzką „wiązankę życzeń”. Początki chóru sięgają 2012 roku. Pomysł jego powstania narodził się wśród osób, które dawniej śpiewały w parafialnej scholii, przez wiele lat prowadzonej przez panią Annę Sobinek, a także z inicjatywy ówczesnego organisty bystrzańskiej parafii - Łukasza Wrony, który został jego pierwszym dyrygentem. Początkowo był to chór dwugłosowy żeński. Pierwsza próba odbyła się w październiku 2012 r. Z czasem, do chóru zaczęły wstępować kolejne osoby, również mężczyźni. Dzięki temu powstał chór mieszany. Od lipca 2014 r. dyrygentem chóru została Monika Smętek. Od 2015 roku chór występuje pod przyjętą nazwą Vox Cordis, czyli głos serca. Z początkiem czerwca 2022 r. zaczął działać formalnie, przyjmując statut stowarzyszenia, wpisanego do...

3 Październik 2022

Jubileusz 25-lecia Oddziału Związku Podhalan w Sidzinie. Oddział Związku Podhalan w Sidzinie powstał 14 września 1997 roku. Jego założycielami i pomysłodawcami byli Józef Powalacz, Stanisław Lipka-Gusok, Albin Powalacz oraz Maciej Motor Grelok, który został wybrany jego pierwszym prezesem. Podczas 25-letniej działalności, organizacja skupia się na pielęgnowaniu tradycji góralskiej, działaniach patriotycznych oraz działalności dla dobra publicznego. Jest także inicjatorem wielu wydarzeń, m.in.: powstania Zespołu Góralskiego "Holniki", telefonizacji wsi Sidzina, organizacji corocznych spotkań na Hali Krupowej, czyli tzw "Juzyny na Holi", posiadów góralskich, czy też odsłonięcia wielu tablic pamiątkowych. Oddział Związku Podhalan w Sidzinie, trzykrotnie organizował „Świyncone” Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Angażował się także w uświetnienie uroczystości parafialnych, zapewniając oprawę góralską mszy świętej. Dla Parafii ufundował ornat i obrusy góralskie, a także przyczynił się do odrestaurowania zabytkowego baldachimu. Na przestrzeni 25 lat działalności, członkowie oddziału wzięli udział w ponad 500 różnych imprezach regionalnych i...

19 Wrzesień 2022

Kolejny raz z rzędu ruszył w naszej gminie projekt „Już pływam”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie. Całkowita wartość projektu wynosi 47.680,00 zł, z czego 16.300,00 zł to pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego. Pozostały wkład finansowy w wysokości 31.380,00 zł zabezpiecza gmina oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. W okresie od 24.09.2022 r. do 03.12.2022 r. 90 dzieci ze szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny będzie uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. W ramach programu dzieci zapewniony będą miały transport na basen, opiekę podczas przejazdu oraz pobytu na basenie. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy. Zakładamy, że dzięki realizacji projektu, dzieci nabędą podstawowe umiejętności pływackie, a czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom polepszy się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci, co jest szczególnie ważne po długim okresie nauczania zdalnego. Projekt, jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania...

14 Wrzesień 2022

Kolejną inicjatywą, w tegorocznym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bystra-Sidzina w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Bystra-Sidzina, była propozycja Stowarzyszenia Chóru Vox Cordis, na dofinansowanie uczestnictwa chórzystów w profesjonalnych warsztatach wokalnych. Odbyły się one w dniach 9-11 września br. Podczas zajęć z trenerem wokalnym, prowadzona była praca m.in. nad techniką wokalną (emisją głosu) oraz prawidłowym oddechem. Ponadto, wyrobienie swobody w używaniu własnego głosu i osiągnięcie prawidłowej emisji głosu, indywidualny rozwój danego uczestnika pod względem wokalnym i artystycznym, odkrywanie swojej unikalnej barwy głosu oraz oswojenie się z występami „na żywo”, przydatne będzie podczas przygotowywanego przez Chór Vox Cordis koncertu, planowanego na 22 października, na okoliczność jubileuszu 10-lecia powstania. (A.N.) Fot. R. Wróbel

13 Wrzesień 2022

XXXVII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina miała bardzo uroczysty charakter. Została bowiem zwołana na okoliczność jubileuszu 30-lecia powstania gminy Bystra-Sidzina. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Józefa Bafię, ks. Adama Byrskiego oraz o. Władysława Czarniaka w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Sidzinie. Po niej, w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestr dętych, samorządowcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy przeszli do hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny, w której w podniosłej atmosferze odbyła się sesja Rady Gminy. Na początek, po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący rady Krzysztof Drobny w imieniu własnym oraz wójta gminy Stanisława Tempki, powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie wójta, w którym przedstawił podsumowanie okresu od powstania gminy do czasów obecnych. Przypomniał, że pierwsze próby rozdzielenia Miasta i Gminy Jordanów na trzy niezależne jednostki zostały podjęte już w 1990 roku, zaraz po reformie samorządowej. Jednak ze względu na brak konsultacji społecznych radni Miasta i Gminy Jordanów nie mogli podjąć stosownej uchwały...

7 Wrzesień 2022

W ramach programu „Klub 2022” Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej pozyskał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. W ramach tego programu klub zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania. Program „KLUB” – edycja 2022 jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podmiotami realizującymi program są: Operator Krajowy Programu, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia. Założeniem projektu jest zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorącej udział w treningach oraz meczach. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostanie wynagrodzenie szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe. Program ma na celu: • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”, • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę