BIP

Aktualności

22 Kwiecień 2020

15 Kwiecień 2020

Od czwartku, 16 kwietnia w całej Polsce będzie konieczne zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zielonych i leśnych, m.in. na terenie parkingów leśnych czy też miejsc postoju pojazdów. Dla mieszkańców naszej gminy, dzięki społecznej akcji szycia maseczek ochronnych organizowanej przez OSP w Sidzinie, bezpłatne maseczki dostępne są w punktach handlowych, aptekach, składach budowlanych, urzędach pocztowych, filiach banku zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra-Sidzina. Druhowie z OSP w Sidzinie monitorują punkty dystrybucji i sukcesywnie uzupełniają ewentualne braki. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję: druhom z OSP, licznym mieszkankom Bystrej Podhalańskiej i Sidziny, które szyją maseczki oraz osobom...

9 Kwiecień 2020

7 Kwiecień 2020

Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że aktualnie niewielu z nas czuje się bezpiecznie. Konsekwencje obecnej sytuacji odczujemy zapewne wszyscy, niezależnie od stanowiska. Być może konieczna będzie zmiana pracy lub przekwalifikowanie? A może wystarczy nauczyć się biegłej obsługi komputera, żeby móc pracować zdanie? Zmiany mogą przerażać nawet największych optymistów. W trudnym zawodowo czasie warto sięgnąć po pomoc specjalisty i porozmawiać z doradcą zawodowym bez wychodzenia z domu. Doradca pomoże Ci poczuć się bezpiecznie i da Ci wskazówki, jak odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, dzięki zdalnym szkoleniom zdobędziesz nowe umiejętności bez wychodzenia z domu.

7 Kwiecień 2020

1 kwietnia br. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Wójt gminy złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, a już 6 kwietnia otrzymaliśmy potwierdzenie otrzymania grantu w wysokości 59.739,12 zł. Z pozyskanych środków zakupiono zestawy komputerowe dla szkół w naszej gminie. Łącznie jest to 21 zestawów, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom, by umożliwić prowadzenie zajęć w ramach ZDALNEJ SZKOŁY. Komputery wyposażone są w matryce dotykowe, dzięki czemu nauczyciel prowadzący będzie miał możliwość na udostępnienie pulpitu, a tym samym efektywniejsze przekazanie wiedzy i materiałów w trakcie prowadzenia zdalnych zajęć. Zakupiony sprzęt ma pomóc w tym trudnym czasie zrealizować podstawę programową. Komputery do szkół trafią w najbliższych dniach. Po zakończeniu stanu epidemii i rozpoczęciu normalnej nauki, sprzęt pozostanie na wyposażeniu szklonych pracowni komputerowych.

31 Marzec 2020

Od października ubiegłego roku mieszkańcy Bystrej Podhalańskiej mogą korzystać z wykonanych przez Gminę Bystra-Sidzina pomieszczeń Domu Pogrzebowego. Aby jeszcze bardziej poprawić jego funkcjonalność gmina zdecydowała o wyposażeniu wnętrza w wygodne ławki. Inwestycja ta zyskała również aprobatę mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego, które odbyło się dnia 20 września 2019 roku. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od rozpatrzenia złożonych ofert, z których najkorzystniejszą przedstawił Zakład Stolarski pana Aleksandra Siepaka z Bystrej Podhalańskiej. Zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie wykonane zostały ławy dębowe z oparciami i klęcznikami. Zamontowano je w pomieszczeniu do przechowywania zwłok oraz w przedsionku Domu Pogrzebowego. Po dokonaniu odbioru przez pracownika urzędu gminy, na podstawie przedłożonej faktury uregulowana została przez gminę należność wobec wykonawcy w kwocie 41 000,00 zł. Inwestycja sfinansowana została z budżetu Gminy Bystra-Sidzina w wysokości 32 942,27 zł oraz z budżetu Państwa w wysokości 8 057,73 zł. Środki te składają się na Fundusz Sołecki. Wyrażamy nadzieję, że ta kolejna inwestycja na rzecz mieszkańców Bystrej Podhalańskiej spełni...

30 Marzec 2020

Koronawirus sparaliżował codzienne życie na całym świecie. Pandemia, która wybuchła w Chinach szybko przedostała się do Europy. Ogniska wirusa dotarły także do Polski. W naszym kraju rośnie liczba osób zakażonych. W trudnych chwilach Polacy pokazują, że mogą na sobie polegać. Tak jest również w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego. Mieszkańcy naszej gminy ruszyli na pomoc służbom medycznym i szyją maseczki ochronne. Akcję koordynują druhowie z OSP w Sidzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodyń „Sidzinianki”. Początkowo działania realizowane były na terenie naszej gminy, jednak szybko rozrosły się zasięgiem na cały powiat suski. Wiele osób i miejscowych firm oferuje pomoc przekazując środki finansowe i materiały do szycia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób 1000 maseczek trafiło do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Do suskiego szpitala trafi 3300 maseczek, dodatkowo 100 sztuk otrzyma Grupa Podhalańska GOPR. Na wsparcie liczyć może również szpital w Makowie Podhalańskim i Rabce Zdrój. Warto także wspomnieć, że do inicjatywy może dołączyć każdy posiadający maszynę do szycia oraz chociaż podstawowe umiejętności szycia. Akcja trwa...

26 Marzec 2020

W ostatnim czasie wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Wprowadzane obostrzenia mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.

2 Marzec 2020

Ikaźń to dawne miasteczko, położone na Białorusi w rejonie brasławskim, a obecnie dość duża wieś. Miejscowość ta silnie związana jest z Polską. Większość ludzi tam mieszkających to Polacy. Ostoją polskości był i jest po dzień dzisiejszy kościół katolicki pw. Najświętszego Bożego Ciała. Został on wybudowany przez tamtejszych Polaków w 1912 roku. To tu przed II wojną światową swą posługę duszpasterską pełnili dwaj księża beatyfikowani przez Jana Pawła II – ks. Władysław Maćkowiak i pochodzący z Bystrej Podhalańskiej ks. Stanisław Pyrtek. Do dzisiaj, na wyraźne życzenie parafian, msze odprawiane są w języku polskim. Proboszczem parafii jest Białorusin, Jerzy Żołnierowicz. Mimo jego starań, budynek kościoła chyli się ku upadkowi. Brakuje pieniędzy na konieczne naprawy. Zbierane na tacę datki, przeznaczane są dosłownie na łatanie dziur w świątyni. Sytuacja finansowa nie pozwala nawet pomyśleć o gruntownym remoncie. Od ubiegłego roku problemy, z jakimi borykają się parafianie tamtejszej parafii, poruszyły mieszkańców naszej gminy i stały się bliższe, szczególnie za sprawą pielgrzymów z Bystrej Podhalańskiej, którzy podróżując śladami bł. Stanisława Pyrtka, odwiedzili świątynię w...

27 luty 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, iż zmieniła się jego siedziba. Aktualnie ośrodek pomocy społecznej mieści się w Budynku B Urzędu Gminy Bystra-Sidzina NA PARTERZE tj. pomieszczenia, które wcześniej zajmowała Biblioteka Publiczna. Zmiana pomieszczeń została podyktowana znaczną ilością przyjmowanych osób w ramach zadań realizowanych przez ośrodek. Przeciętnie rocznie GOPS w Bystrej Podhalańskiej przyjmuje około 900 wniosków na świadczenia rodzinne, ponad 900 wniosków w ramach realizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym tzw. 500+, około 620 wniosków na świadczenie „Dobry start” oraz 120 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pracownicy socjalni w ramach swych działań pracują z około 230 rodzinami, a także realizują pomoc na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej prowadzona jest współpraca z asystentem rodziny. Należy podkreślić, że wiele osób korzysta z pomocy pracowników ośrodka w zakresie udzielania informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw pozostających w kompetencjach ZUS lub KRUS, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych instytucji zabezpieczenia...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę