BIP

Aktualności

12 Marzec 2024

4 marca 2024 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej o godzinie 9.00, odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach brało udział dwunastu uczniów szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i ze Sidziny. Młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe, tj.: I grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I-IV 1. Krystian Adamiec – Szkoła Podstawowa Bystra Podhalańska, 2. Dawid Błachut - Szkoła Podstawowa Bystra Podhalańska, 3. Sebastian Adamiec - Szkoła Podstawowa Bystra Podhalańska, 4. Kacper Gałka – Szkoła Podstawowa Sidzina, 5. Wiktor Staszczak - Szkoła Podstawowa Sidzina, 6. Dawid Palowski- Szkoła Podstawowa Sidzina, II grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII 7. Jakub Drobny – Szkoła Podstawowa Bystra Podhalańska, 8. Kacper Wójciak – Szkoła Podstawowa Bystra Podhalańska, 9. Patryk Bachut – Szkoła Podstawowa Bystra Podhalańska, 10. Karol Talapka - Szkoła Podstawowa Sidzina, 11. Kacper Gałka - Szkoła Podstawowa Sidzina, 12. Jakub Gałka - Szkoła Podstawowa Sidzina, Eliminacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej i ustnej, dzięki którym wyłoniono...

1 Marzec 2024

Miasteczko rowerowe umożliwia praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Składa się ono z oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych, osiowych, i segregacyjnych, przejść dla pieszych oraz drobnych elementów typu strzałki, a także pionowych znaków drogowych. Dzięki realizowanemu przez Gminę Bystra-Sidzina projektowi pn. „Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1709K oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w Gminie Bystra-Sidzina”, uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy, mogą doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze w nowo powstałych placach manewrowych. Na terenie Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie powstało stacjonarne miasteczko rowerowe, którego celem będzie wzrost świadomości młodzieży szkolnej z zakresu ruchu rowerowego. Stanowi ono idealne miejsce do nauki praktycznych umiejętności, związanych z jazdą na rowerze. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zdolności rowerowe w kontrolowanych warunkach, co przyczyni się do zwiększenia ich pewności siebie oraz bezpieczeństwa na drogach. W miasteczku znajdują się różnorodne elementy, takie jak znaki drogowe,...

11 Styczeń 2024

W 2023 roku Gmina Bystra-Sidzina starła się o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2023”. Otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie przeznaczono na remont sali szkoleń oraz punktu alarmowego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie oraz zakupu odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych dla OSP w Bystrej Podhalańskiej.

4 Styczeń 2024

22 Grudzień 2023

15 Grudzień 2023

Laury Babiogórskie przyznawane są za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji. Każda gmina, która jest członkiem SGB może zgłaszać kandydatów do wyróżnienia ze swojego terenu. Tegoroczna gala wręczenia tych prestiżowych wyróżnień, odbyła się 15 grudnia w Babiogórskim Centrum Kultury im. dr Urszuli Jnickiej – Krzywdy w Zawoi. Włodarze poszczególnych gmin honorowali wyróżnieniem laureatów, których kandydatury zatwierdzone zostały przez Krąg Gazdów (Zarząd Stowarzyszenia). Wójt Gminy Bystra-Sidzina, pan Stanisław Tempka wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, wręczył laur pani Janinie Totoś, przyznany za wieloletnie zaangażowanie w działania, służące rozwojowi środowiska wiejskiego oraz promocję i pielęgnowanie lokalnych tradycji. Pani Janina Totoś swoją wieloletnią pracą wspiera ochronę szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego wsi i środowiska naturalnego, w tym szczególnie...

15 Grudzień 2023

„Rozświetlamy Polskę” to pierwszy program, skierowany do samorządów, które chcą zainwestować w nowoczesne oświetlenie ulic. Dofinansowanie projektów w ramach tego programu wynosi nawet 80% wartości inwestycji. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych1214 wniosków otrzymało dofinansowanie. Wśród nich znalazł się wniosek na inwestycję „Rozświetlamy gminę Bystra-Sidzina” na kwotę 1 200 000 zł, przy wkładzie własnym gminy w kwocie 300 000 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Bystra-Sidzina na oprawy oświetleniowe energooszczędne, które pozwolą zredukować zużycie energii elektrycznej o min. 50%. Możliwa jest tylko wymiana, nie można budować nowych punktów. Przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec rok 2024. Głównym celem programu „Rozświetlamy Polskę” jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dobrze oświetlone ulice i chodniki, to lepsza widoczność i mniej wypadków. To także oszczędności dla budżetów gmin i pozytywny wpływ na środowisko. Technologia oświetlenia LED charakteryzuje się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala...

15 Grudzień 2023

Rok temu rozpoczęła się budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej. Obecnie inwestycja znajduje się na półmetku budowy – obiekt jest w stanie surowym zamkniętym, wykonywane są tynki, docieplenia stropu, instalacje sanitarne i elektryczne. W ramach umowy wykonawca otrzymał połowę wynagrodzenia za zrealizowane prace w wysokości 4 594 470,00 zł, w tym 3 244 470,00 zł w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. W hali sportowej, poza boiskami sportowymi znajdzie się ścianka wspinaczkowa. Zaplecze składało się będzie z czterech szatni wraz z zapleczem socjalnym i ekonomiczną kotłownią, opalaną zrębką drzewną. Do hali zostanie wykonana droga dojazdowa wraz z parkingiem. Cała inwestycja finansowana jest ze środków, o które gmina aplikowała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 mln zł. Wkład własny gminy w tym pokaźnym przedsięwzięciu, to tylko 1 mln 339 tys. zł. Budowa hali zakończy się w połowie przyszłego roku, w związku z tym od września 2024 roku młodzież szkolna zacznie już zajęcia w komfortowych warunkach. W przyszłym roku rozpocznie się...

12 Grudzień 2023

W 2023 roku, jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził, proboszcz Parafii św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej w latach 1988-2008, ks. Jan Ryszard Bednarczyk. Z tej okazji, nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, wydana została publikacja pt. „Posługa ks. proboszcza kan. Jana Ryszarda Bednarczyka w parafii św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej w latach 1988-2008”, autorstwa pana Tadeusza Uczniaka. Książka zawiera informacje wybiegające do okresu, zanim powstała parafia. Przybliża także postacie duchownych, którym powierzona została opieka duchowa nad bystrzańską społecznością w okresie, kiedy funkcję proboszcza pełnił ks. Bednarczyk. Znaleźć w niej także można archiwalne zdjęcia m.in. z okresu budowy nowego kościoła, inwestycji w nim przeprowadzonych oraz ważnych uroczystości, które odbywały się w parafii. Opublikowane zostały także życzenia od parafian, katechety i dzieci szkolnych, które w roku obchodów pięknego jubileuszu kapłaństwa, zostały przesłane ks. Bednarczykowi. Wspomnieć należy, że decyzją kapituły Honorowej Gminy Bystra-Sidzina, z dnia 19 listopada 2009 r. ks. kanonik Jan Bednarczyk został uhonorowany odznaczeniem „Za zasługi dla...

12 Grudzień 2023

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami, realizowało w 2023 r. projekt pn. „Już pływam” w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych. Polegał on na zorganizowaniu nauki pływania dla chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski, nie umiejących pływać lub chcących doskonalić techniki pływackie. Gmina Bystra-Sidzina już po raz kolejny wzięła udział w tym projekcie. Celem projektu „Już pływam” edycja 2023 było przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych, poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, a także zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju młodych talentów, upowszechnienia kultury fizycznej, służącej m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu. Nauka pływania odbywała się w okresie od 23.09.2023 r. do 02.12.2023 r. na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, pod okiem...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę