BIP

Aktualności

6 Marzec 2019

Z dniem 1 marca br. pełnienie obowiązków Dyrektora Skansenu – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie w pełnym wymiarze zostało powierzone pani Jadwidze Czarny. Natomiast obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina objęła pani Teresa Turowska. Pochodzi ona z Sidziny, gdzie uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Następnie edukację kontynuowała w jordanowskim Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, który ukończyła 1992 roku uzyskując dyplom magistra w kierunku geografia turyzmu. Jej praca magisterska pt. „Monografia turystyczna wsi Sidzina” związana była z rodzinną miejscowością. Ukończyła także stypendium językowe na Uniwersytecie Wiedeńskim. Płynnie mówi w języku niemieckim. W 1998 roku zakończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2007 roku brała udział w szkoleniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Współpracowała z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. W 2011 ukończyła projekt szkoleniowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez...

28 luty 2019

MAŁOPOLSKIE TALENTY to nowa inicjatywa edukacyjna, która dotyczy wspierania talentów, uzdolnień, podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia przygotowania do przyszłego zatrudnienia. W ramach projektu uczniowie szkół mają szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzyć swój warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego zdobyć nowe doświadczenia i kontakty. Na realizację projektu pozalekcyjnych zajęć z uczniami szkół podstawowych na naszym terenie Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wartość projektu wynosi 452.920,00 zł Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Sidzinie oraz w Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Założenia projektu obejmują utworzenie oddzielnych Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych dla szkół biorących w projekcie. Zrekrutowaną i zdiagnozowaną w zakresie uzdolnień docelową grupę uczestników stanowić ma 89 uczniów z Bystrej Podhalańskiej oraz 66 uczniów z...

25 luty 2019

Kontynuując tradycję minionych lat w zakresie współpracy Gminy Bystra-Sidzina oraz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bystrej- Sidzinie z młodzieżą, dnia 22.02.2019 r. zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem Turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszenie poziomu wiedzy związanej z bezpieczeństwem pożarowym naszego społeczeństwa, a także upowszechnianie zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: I grupa wiekowa klasy I-VI 1. Anna Malińska – Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej. 2. Karolina Bednarz – Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej. 3. Kamil Bednarz – Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej. II grupa wiekowa klasy VII, VIII orz gimnazjum 1. Jakub Migas – Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej. 2. Paweł Maj – Szkoła Podstawowa w Sidzinie 3....

13 luty 2019

Tradycyjnie zimą, uczniowie naszej gminy mają okazję sprawdzić się i rywalizować w zawodach narciarskich. W czwartek, 7 lutego, odbyła się kolejna Olimpiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Zawodnicy mieli do pokonania odcinek slalomu o długości 250 m. Trasa nie należała do łatwych. Oblodzone odcinki utrudniały pokonanie skrętów. Nie obyło się bez upadków. Uczniowie startowali w dwóch konkurencjach: narciarstwie i snowboardzie. Każdy z nich pokonywał slalom dwukrotnie. A czas przejazdów sumował się. Wyniki klasyfikacji indywidualnej: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY Nazwisko 1) Jaromin Maja 2) Sutor Karolina 3) Sułocha Julia 4) Filas Klaudia 5) Strzelińska Liwia 6) Główka Emilia 7) Śladewska Gabriela 8) Maj Karolina 9) Jaromin Paulina SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY Nazwisko 1) Robinson Nikolas 2) Lipka Marcin 3) Zagórski Karol 4) Sułocha Karol 5) Pyrtek Hubert 6) Nieużytek Maciej 7) Murzynowski Karol 8) Śladewski Kuba 9) Kardyl Paweł 10) Sułocha Michał 11) Choroąży Aleksander 12) Pietrasik Kamil 13) Maj Mateusz 14) Kostka Krzysztof 15) Czarny Łukasz 16) Radoń Konrad 17) Migas Wojtek SNOWBOARD Nazwisko 1) Gałka...

11 luty 2019

10 lutego 2019 r. na terenie Gminy Bystra-Sidzina przeprowadzone zostały wybory Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. Na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych z przeprowadzonego głosowania Pełnomocnik ds. Wyborów Sołeckich stwierdził: Przy większości głosów ważnych za wyborem kandydata, Sołtysem sołectwa Bystra Podhalańska została pani MARFIAK Urszula Halina. Skład Rady Sołeckiej sołectwa Bystra Podhalańska: 1. BEDNARZ Krzysztof 2. DROBNY Grzegorz Paweł 3. GAŁKA Mieczysław 4. MIGAS Rafał Jan 5. ZEMBOL Władysław Przy większości głosów ważnych za wyborem kandydata, Sołtysem sołectwa Sidzina została pani CZARNA Kazimiera Maria. Skład Rady Sołeckiej sołectwa Sidzina: 1. BĄK Józef 2. CHORĄŻAK Bartłomiej Marek 3. KOLANIAK Halina 4. STASZCZAK Jolanta 5. SUŁOCHA Józef Krzysztof

1 luty 2019

Umiem pływać 2019 nauka i doskonalenie pływania dla uczniów szkół podstawowych Gmina Bystra-Sidzina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki na realizację programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu wynosi 37.868,00 zł, z czego 16.200,00 zł otrzymamy z Ministerstwa Sportu. Pozostały wkład finansowy zabezpiecza gmina oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Głównymi celami programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. W okresie od 09.03.2019 r. do 08.06.2019 r. 90 dzieci ze szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny będzie uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. W ramach programu dzieci będą miały zapewniony transport na basen, opiekę podczas przejazdu oraz pobytu na basenie. Zajęcia prowadzić...

1 luty 2019

Sobota 26 stycznia 2019 r. obfitowała w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Jednym z nich była ceremonia wręczenia Laurów Babiogórskich jako honorowanie zasług osób fizycznych i prawnych, zasłużonych dla dokumentowania przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry. To wyjątkowe wyróżnienie na wniosek Wójta lub Rady Gminy przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. W bieżącym roku wręczenie Laurów Babiogórskich odbyło się w Sali OSP w Jordanowie podczas Walnego Zgromadzenia SGB. Z inicjatywy Wójta Gminy Bystra-Sidzina jedną z osób uhonorowanych Laurem Babiogórskim Stopnia Podstawowego była Pani Jadwiga Czarny, otrzymując prestiżowy dyplom za znaczące zasługi dla podtrzymywania tradycji i kultury regionu, szeroko pojętą działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w budowaniu wizerunku gminy Bystra-Sidzina i obszaru Podbabiogórza. W obszernym uzasadnieniu nadania odznaczenia czytamy: „…Pani Jadwiga Czarny jest z całą pewnością osobą nietuzinkową, osobą godną wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest „Laur Babiogórski”, na który zasłużyła nie jako dyrektor instytucji kultury, ale poprzez przez wiele,...

28 Styczeń 2019

Gmina Bystra-Sidzina zakwalifikowała się do realizacji projektu Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego pn: „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2019. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Zajęcia prowadzone w ramach projektu SKS trwają 60-minut, 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych. W programie „Szkolny Klub Sportowy” bierze udział Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie w dwóch edycjach: wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019. W ramach programu są prowadzone systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Odbywają się one na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych oraz w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Program...

25 Styczeń 2019

Już od czterech lat w okresie ferii zimowych, na stoku narciarskim „BESKID” w Spytkowicach, uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Bystra-Sidzina nabywają podstawowych umiejętności nauki jazdy na nartach. W tym roku gmina korzysta ze wsparcia finansowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach programu Upowszechniania sportów zimowych – „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Bystra-Sidzina” w okresie od 14 do 24 stycznia 2019 r. grupa 60 uczniów naszych szkół nabywała podstawowe umiejętności nauki jazdy na nartach. Młodzi narciarze zaczęli naukę od podstaw: musieli nauczyć się zapinania nart, podchodzenia, panowania nad nartami, jak również „przewracania”. Na kolejnych zajęciach próbowali zjazdów pługiem, skręcania oraz pierwszych zjazdów slalomem. W efekcie na zakończenie zajęć, każdy z uczestników zjechał samodzielnie ze stoku. Projekt zachęca uczniów do aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawy kondycji, podnoszenia ogólnej sprawność fizycznej uczniów jak również integruje środowisko gminne. Od początku projektu z nauki jazdy na nartach skorzystało już 120 uczniów z terenu gminy. Serdeczne podziękowania składamy panu Karolowi...

18 Styczeń 2019

Do użytku oddana została świetlica wiejska w Sidzinie, która mieści się w budynku parafialnym obok plebanii. Jej powstanie stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. W ramach projektu pn. „Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy Parafii w Sidzinie” wykonano gruntowny remont podłogi, a także zakupiono komplet żaluzji i firan. Świetlica może pomieścić 80 osób i jest w pełni wyposażona w meble bankietowe, aneks kuchenny i zastawę stołową. Przebywające w niej osoby mogą także skorzystać ze sprzętu muzycznego (gitara, keyboard, instrument perkusyjny) oraz multimedialnego tj. laptop, rzutnik, konsola PS4, itp. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 66 420,64 zł. Kwota dofinansowania wynosi 50 188,00 zł. Inicjatorami i realizatorami przedsięwzięcia byli: ks. Proboszcz Józef Bafia oraz ks. Wikariusz Tadeusz Palenik, którzy włożyli wiele pracy w to, aby świetlica mogła zostać powołana do życia i służyć przez wiele lat kolejnym pokoleniom Sidzinian. Wyrazy podziękowania należą się także Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina Panu Stanisławowi Tempce, za pomoc merytoryczną na etapie pisania wniosku i jego rozliczania, a także Pani Teresie Białoń za obsługę dokumentacji i...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę