BIP

Aktualności

5 Lipiec 2023

18 czerwca 2023 roku miały miejsce coroczne obchody Święta Bystrej Podhalańskiej ku czci błogosławionego ks. Stanisława Pyrtka. Wydarzenie skupiało się wokół pamięci tego niezwykłego człowieka oraz na wspólnym świętowaniu mieszkańców i sympatyków Bystrej Podhalańskiej. Rozpoczęcie uroczystości nastąpił o godzinie 10:30, gdy wszyscy zebrani spotkali się przy kaplicy bł. ks. Stanisława Pyrtka na roli Pyrtkowej Dolnej, w miejscu gdzie stał kiedyś rodzinny dom ks. Stanisława. Stamtąd, na czele pocztów sztandarowych i orkiestry dętej, wyruszyła uroczyste procesja do kościoła parafialnego pw. św. Marcina, gdzie o godzinie 11:00 odprawiona została uroczysta msza święta. Podczas homilii, ksiądz proboszcz przypominał postać bł. ks. Stanisława Pyrtka oraz jego ważną rolę w historii lokalnej społeczności. Po mszy św. o godz. 14:30 na placu festynowym, rozpoczęła się część artystyczna. W programie znalazły się występy Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej, dzieci z Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej, które zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. Dodatkowo, dla miłośników folkloru, zespół "Holniki" przedstawił wyjątkowy repertuar muzyczny. Ze swoim...

19 Czerwiec 2023

109 lat temu, 28 lipca 1914 r., wybuchła I wojna światowa. Przez wówczas żyjących, naszych przodków była nazywana Wielką Wojną. Określenie to, dotyczyło zarówno zaangażowanych w nią ludzi, środków, jak i ogromu spustoszeń, których dokonała. Działania wojenne toczyły się także na ziemiach polskich, a ich skutki nie ominęły polskiej wsi i terenu Podbabiogórza. W czasie I wojny światowej poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści tysiące Polaków służących w armiach państw zaborczych. Wśród nich byli także mieszkańcy Sidziny i okolicznych miejscowości. W tym wszystkim nie można jednak zapominać o ważnej kwestii, że poza tymi wydarzeniami toczyło się życie codzienne. Wojna odcisnęła ogromne piętno na zwykłych ludziach, również mieszkańcach podbabiogórskich wsi. Życie ludzi zmieniało się diametralnie. Pierwsza wojna światowa uderzyła w ludność wiejską z wyjątkową siłą. Kryje się za tym ogromna fala głodu, nędzy i ludzkiego cierpienia. Nie dość, że w schyłkowych dniach konfliktu hektary ziemi uprawnej leżały odłogiem, to jeszcze walczące strony dokonywały masowych rekwizycji. Z uwagi na pogarszające się techniczne warunki uprawy i brak rąk do pracy, po tym jak młodzi mężczyźni zostali...

13 Czerwiec 2023

W roku 1972 została oddana do użytku nowa szkoła podstawowa, w związku z czym postanowiono w starym budynku szkoły utworzyć oddział przedszkolny. Myśl ta została zaakceptowana przez organizacje, mieszkańców Sidziny. Utworzono komitet organizacyjny, mający na celu przedstawienie władzom oświatowym projekt zorganizowania przedszkola. Po zatwierdzeniu przez Wydział Oświaty tegoż projektu na zebraniu rodziców do przedszkola zakwalifikowano 30 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci pracujących zawodowo matek. Ponieważ obiekt nie był dostosowany dla potrzeb małych dzieci, rodzice wykonali wiele prac i usług w czynie społecznym. Na stanowisko kierownicze tej placówki powołano Janinę Matuszyk, po mężu Maj. Wspomnienia pani Janiny Maj: „Pracę objęłam od 1.II 1972 roku, gdyż należało budynek przygotować na przyjęcie dzieci, a więc sprzęt, który został częściowo zakupiony przez kierownictwo szkoły, przewieźliśmy go wspólnie z rodzicami do budynku przedszkola. Następnie należało wyposażyć kuchnię, z czym również było niemało kłopotu. W Sidzinie nie było talerzy, garnuszków, łyżek, musiałam po nie jechać do Suchej Beskidzkiej, gdzie nie chciano sprzedać na rachunek, gdyż towar ten był...

9 Czerwiec 2023

W wieku 88 lat i po 63 latach kapłaństwa, zmarł śp. ksiądz Józef Stramek CRL z Sidziny. Ks. Józef urodził się 18 lutego 1935 roku w Sidzinie na Podhalu, jako syn Franciszka i Bronisławy z domu Lipka. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Szkołę stopnia średniego rozpoczął w Niższym Seminarium Duchownym Salwatorianów, a po jego rozwiązaniu przez władze państwowe w 1950 roku wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych. Nowicjat odbył w klasztorze krakowskim pod kierunkiem ks. Teofila Widełki. Śluby zakonne czasowe złożył 22 września 1951 roku, śluby zakonne uroczyste trzy lata później na ręce prepozyta i prowincjała Emila Klenarta. Po złożeniu ślubów czasowych kontynuował naukę w seminarium humanistycznym w Krakowie, prowadzonym przez Misjonarzy Wincentego a Paulo. Studia filozoficzne ukończył w Kolegium Jezuitów, natomiast studia teologiczne w Kolegium Dominikanów w Krakowie. Święcenia Kapłańskie przyjął 12 marca 1960 roku w kościele franciszkanów w Krakowie z rąk biskupa Karola Wojtyły. Po święceniach, w latach 1960-1965 pozostał w Krakowie pracując jako katecheta. W 1965 roku został skierowany do Ełku z obowiązkami wikariusza i katechety szkół średnich. W latach...

7 Czerwiec 2023

Biblioteka Publiczna w Bystrej Podhalańskiej powstała w 1948 r. Działała przy siedzibie tzw. Zarządu Gminnego w Bystrej jako Gromadzka Biblioteka. Mieściła się w prywatnym domu państwa Główków na roli Kowalczykowej. W 1974 r. zarządzeniem naczelnika gminy inż. Zbigniewa Podsadeckiego, zatwierdzono statut Gminnej Biblioteki w Bystrej. Podlegała ona wydziałowi Oświaty i Wychowania Kultury Fizycznej w Suchej Beskidzkiej. Biblioteka w tym czasie mieściła się w budynku starej Szkoły Podstawowej w Bystrej. W latach od 1960 do 1976 r. kierownikiem była pani Józefa Mikołajczyk, od 1976 r. pani Jadwiga Maciaszek, a od 1982 pani Grażyna Sutor. Bibliotekę w tym czasie przeniesiono do budynku OSP na piętrze. Po utworzeniu Gminy Bystra-Sidzina, ponownie przeniesiono bibliotekę do budynku starej szkoły (gdzie obecnie stoi budynek przychodni zdrowia). W 1992 roku uchwałą Rady Gminy Bystra –Sidzina utworzono bibliotekę o nazwie Wiejska Biblioteka w Bystrej.

5 Czerwiec 2023

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

1 Czerwiec 2023

Tegoroczna edycja konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja zgromadziła ponad 40 zgłoszeń drzew z całej Polski, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, przyrody, kultury i historii. Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, w którym Jury – złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew zarazem – wybrało 16 finalistów. Które z nich zostanie Drzewem Roku 2023, dowiemy się w czerwcu, podczas głosowania internetowego. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w konkursie europejskim Tree of the Year w 2024 roku. W poprzedniej edycji, to właśnie polski kandydat, Dąb Fabrykant z Łodzi został Europejskim Drzewem Roku 2023. Miło nam poinformować, że Dąb Syryusz, rosnący w Parku Dworskim w Bystrej Podhalańskiej, zakwalifikował się do finałowej 16 drzew z całej Polski, w tegorocznej 13 edycji konkursu Drzewo Roku, organizowanym przez Klub Gaja. Jest to jedyne drzewo z województwa małopolskiego, które walczyć będzie o ten zaszczytny tytuł z pozostałymi finalistami, rosnącymi w różnych zakątkach naszego kraju. Głosowanie internetowe na Drzewo Roku 2023 będzie trwało przez cały czerwiec na stronie https://drzeworoku.pl/. Tam też dostępny jest regulamin głosowania, z którym prosimy...

25 Maj 2023

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, a jubileusz Złotych Godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którym dane było wspólnie przeżyć pół wieku. Ta zacna i niepowtarzalna okazja była powodem uroczystości, która odbyła się w dniu 18 maja 2023 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. W cieplej i serdecznej atmosferze gościliśmy dziesięć z jedenastu par naszej gminy, które w ubiegłym roku obchodziły swój jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Szanownych Jubilatów, ich najbliższych oraz zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka. Włodarz gminy pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa pełne uznania i podziękowania za godne pożycie małżeńskie, będące wzorem mądrego życia i przykładem dla młodych pokoleń. Uroczystość poprowadziła Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina- p. Agnieszka Basiura. „Szanowni Jubilaci, proszę przyjąć serdeczne gratulacje związane z przeżyciem tak wielu lat w związku małżeńskim. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać (…)”. Pani Agnieszka Basiura tymi słowami, będącymi wyrazem szacunku i podziwu dla trwałości związku małżeńskiego, dała wyraz...

23 Maj 2023

Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł. Zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne – w tym roku aż roi się od interesujących propozycji, na które mogą głosować mieszkańcy. Do etapu głosowania dotarło 198 zadań – 158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim. - Wszystkim nam zależy, żeby Małopolska była coraz ciekawszym i lepszym miejscem. Głosując w BO WM, każdy może mieć w tym procesie swój udział – bo każde zrealizowane zadanie to szansa dla mieszkańców na rozwój albo rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Do tej pory w wyniku pięciu edycji udało się wcielić w życie ponad 300 rewelacyjnych pomysłów Małopolan na łączną kwotę blisko 46 mln zł. A kolejne przed nami – na zwycięskie zadania z tegorocznego głosowania zaplanowaliśmy rekordową sumę 14 mln złotych! – przypomina Iwona Gibas, która w Zarządzie Województwa Małopolskiego jest...

12 Maj 2023

3 maja strażacy OSP Sidzina obchodzili święto swojego patrona św. Floriana. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin sprawowana przez proboszcza ks. Józefa Bafię. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie zakupionego przez Gminę Bystra- Sidzina samochodu gaśniczego MAN , który zastąpił wysłużonego już Stara. Kolejnym punktem uroczystości była modlitwa za zmarłych strażaków oraz odegranie przez Orkiestrę Dętą OSP Sidzina marsza żałobnego dla ich upamiętnienia. Po przeformowaniu pododdziału w kolumnę marszową przy dźwiękach marsza, przemaszerowano do remizy OSP Sidzina, gdzie nastąpiło przywitanie gości i wręczenie odznaczeń. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh. Janusz Chorążak Odznaką honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego odznaczono: - Wójta gminy Bystra- Sidzina a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP- dh. Stanisława Tempkę -dh Józefa Maja - dh Józefa Trzopa. Natomiast 6 maja podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Makowie Podhalańskim odznaczono Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza prezesa OSP Sidzina dh. Józefa Stramka. Odznaczonym jeszcze raz gratulujemy, a wszystkim strażakom i...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę