BIP

Aktualności

5 Czerwiec 2023

W dwudziestej piątej edycji Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2023” rywalizowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z 13 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz ostatnich klas zespołów szkół z 11 gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia Hora. W tym roku gospodarzem finału była gmina Jabłonka. Do finału przystąpiło 46 uczniów z Polski oraz 11 uczniów ze Słowacji wyłonionych w etapie gminnym konkursu.

1 Czerwiec 2023

Tegoroczna edycja konkursu Drzewo Roku Klubu Gaja zgromadziła ponad 40 zgłoszeń drzew z całej Polski, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, przyrody, kultury i historii. Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, w którym Jury – złożone ze specjalistów różnych dziedzin i miłośników drzew zarazem – wybrało 16 finalistów. Które z nich zostanie Drzewem Roku 2023, dowiemy się w czerwcu, podczas głosowania internetowego. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w konkursie europejskim Tree of the Year w 2024 roku. W poprzedniej edycji, to właśnie polski kandydat, Dąb Fabrykant z Łodzi został Europejskim Drzewem Roku 2023. Miło nam poinformować, że Dąb Syryusz, rosnący w Parku Dworskim w Bystrej Podhalańskiej, zakwalifikował się do finałowej 16 drzew z całej Polski, w tegorocznej 13 edycji konkursu Drzewo Roku, organizowanym przez Klub Gaja. Jest to jedyne drzewo z województwa małopolskiego, które walczyć będzie o ten zaszczytny tytuł z pozostałymi finalistami, rosnącymi w różnych zakątkach naszego kraju. Głosowanie internetowe na Drzewo Roku 2023 będzie trwało przez cały czerwiec na stronie https://drzeworoku.pl/. Tam też dostępny jest regulamin głosowania, z którym prosimy...

25 Maj 2023

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, a jubileusz Złotych Godów to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którym dane było wspólnie przeżyć pół wieku. Ta zacna i niepowtarzalna okazja była powodem uroczystości, która odbyła się w dniu 18 maja 2023 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. W cieplej i serdecznej atmosferze gościliśmy dziesięć z jedenastu par naszej gminy, które w ubiegłym roku obchodziły swój jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. Szanownych Jubilatów, ich najbliższych oraz zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka. Włodarz gminy pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa pełne uznania i podziękowania za godne pożycie małżeńskie, będące wzorem mądrego życia i przykładem dla młodych pokoleń. Uroczystość poprowadziła Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina- p. Agnieszka Basiura. „Szanowni Jubilaci, proszę przyjąć serdeczne gratulacje związane z przeżyciem tak wielu lat w związku małżeńskim. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać (…)”. Pani Agnieszka Basiura tymi słowami, będącymi wyrazem szacunku i podziwu dla trwałości związku małżeńskiego, dała wyraz...

23 Maj 2023

Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 14 mln zł. Zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne – w tym roku aż roi się od interesujących propozycji, na które mogą głosować mieszkańcy. Do etapu głosowania dotarło 198 zadań – 158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim. - Wszystkim nam zależy, żeby Małopolska była coraz ciekawszym i lepszym miejscem. Głosując w BO WM, każdy może mieć w tym procesie swój udział – bo każde zrealizowane zadanie to szansa dla mieszkańców na rozwój albo rozwiązanie jakiegoś palącego problemu. Do tej pory w wyniku pięciu edycji udało się wcielić w życie ponad 300 rewelacyjnych pomysłów Małopolan na łączną kwotę blisko 46 mln zł. A kolejne przed nami – na zwycięskie zadania z tegorocznego głosowania zaplanowaliśmy rekordową sumę 14 mln złotych! – przypomina Iwona Gibas, która w Zarządzie Województwa Małopolskiego jest...

12 Maj 2023

3 maja strażacy OSP Sidzina obchodzili święto swojego patrona św. Floriana. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji strażaków i ich rodzin sprawowana przez proboszcza ks. Józefa Bafię. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie zakupionego przez Gminę Bystra- Sidzina samochodu gaśniczego MAN , który zastąpił wysłużonego już Stara. Kolejnym punktem uroczystości była modlitwa za zmarłych strażaków oraz odegranie przez Orkiestrę Dętą OSP Sidzina marsza żałobnego dla ich upamiętnienia. Po przeformowaniu pododdziału w kolumnę marszową przy dźwiękach marsza, przemaszerowano do remizy OSP Sidzina, gdzie nastąpiło przywitanie gości i wręczenie odznaczeń. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh. Janusz Chorążak Odznaką honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego odznaczono: - Wójta gminy Bystra- Sidzina a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP- dh. Stanisława Tempkę -dh Józefa Maja - dh Józefa Trzopa. Natomiast 6 maja podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Makowie Podhalańskim odznaczono Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza prezesa OSP Sidzina dh. Józefa Stramka. Odznaczonym jeszcze raz gratulujemy, a wszystkim strażakom i...

12 Maj 2023

Zaśmiecanie lasu, terenów zielonych, potoków i rzek poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to m.in. grzywna, jest obciążeniem i zagrożeniem dla naturalnego środowiska. Powinniśmy reagować widząc takie zjawisko. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy lub zgłaszając takie miejsce za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z narzędzi kontaktu z policjantami, z których może skorzystać każda osoba, mająca dostęp do Internetu. Za pomocą tego narzędzia w prosty sposób można poinformować policjantów o różnych zagrożeniach, jakie zostały zaobserwowane w danej okolicy, m.in. o miejscach, w których dochodzi do aktów wandalizmu czy zaśmiecania. Dzięki tej informacji, płynącej bezpośrednio od mieszkańców, policjanci będą mogli objąć odpowiednim nadzorem wskazane lokalizacje. W sprawach pilnych i nagłych, szczególnie dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, ze służbami należy kontaktować się za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Za pośrednictwem aplikacji KMZB należy zgłaszać sprawy, które nie wymagają bezpośredniej i natychmiastowej interwencji policjantów. W walce o czystość środowiska naturalnego ogromnym...

24 Kwiecień 2023

W przeprowadzonej na terenie gminy Bystra-Sidzina akcji pod nazwą Posprzątaj z nami Małopolskę 2023! udział wzięli pracownicy urzędu wraz z przedstawicielami Rady Gminy oraz Skansenu w Sidzinie. Do sprzątania dołączyły także dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z placówek oświatowych: szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Przeprowadzona akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych, turystycznych i leśnych. W naszej gminie jest to również duży, zauważalny problem. Podczas sprzątania pobocza drogi powiatowej, ilość wyrzuconych odpadów jest niebagatelna, a ich rodzaj wręcz zaskakuje. Przejeżdżając samochodami po drogach powiatowych, często nie zauważamy wyrzuconych na pobocze odpadów. W całej okazałości, pokazują się one jednak podczas pieszej wędrówki. Dla zobrazowania skali tego zjawiska, jako przykład można podać, że na kilkukilometrowym odcinku wzdłuż drogi powiatowej zebrano ponad 60 worków odpadów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji oczyszczania terenu naszej gminy i jednocześnie prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania i uświadamianie tych, którzy śmiecąc, nie zdają sobie sprawy z tego, jak...

14 Kwiecień 2023

Po wielu akcjach edukacyjnych i prewencyjnych wydawałoby się, że o szkodliwości wypalania traw i pozostałości roślinnych nikogo już dzisiaj nie trzeba przekonywać. Optymizmu tego jednak nie potwierdzają coroczne strażackie statystyki. Często, mimo że jeszcze gdzieniegdzie zalega śnieg zastępy strażaków interweniują przy pożarach suchych traw. Należy więc stwierdzić, że pożary te nie powstają już w następstwie lekkomyślności, ale jako wynik świadomego i złośliwego podpalenia suchej roślinności. Należy pamiętać, że wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Z przepisów tych jednoznacznie wynika m.in. że wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione. W lasach oraz terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się wypalania...

5 Kwiecień 2023

28 Marzec 2023

II Małopolski Dzień dla Klimatu pod hasłem #drzewo dla klimatu już w kwietniu w Powiecie Suskim! W tym roku kampania informacyjno-edukacyjna odbędzie się: • w piątek 21 kwietnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie 263 – ODK (Stryszawa Dolna) na Festiwalu Ekologicznym „EKO-2023”, start godzina 9:00; • w niedzielę 23 kwietnia 2023 r. na Rynku w Mieście Jordanów, start: godzina 8:00; W piątek 21 kwietnia do Stryszawy (Gminny Ośrodek Kultury - ODK) zapraszamy uczestników Festiwalu Ekologicznego (Uczniów Szkół i Przedszkoli Powiatu Suskiego wraz z Nauczycielami) biorących udział w konkursach: plastycznym, wiedzy ekologicznej oraz piosenki ekologicznej. W niedzielę 23 kwietnia do Jordanowa zapraszamy wszystkich Mieszkańców Powiatu Suskiego. Dla uczestników kampanii dostępne będą: • sadzonki drzew owocowych i krzewów (ilość ograniczona, do wyczerpania zapasów); • dla najmłodszych ekologiczne niespodzianki; Celem kampanii jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu i powietrza. Działania informacyjno – edukacyjne podczas kampanii będą realizowane: • w zakresie ochrony klimatu przez Doradcę ds...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę