BIP

Aktualności

30 Listopad 2023

25 listopada 2023 r. podczas zjazdu zwyczajnego Komendy Hufca ZHP im. Aleksandra Kamińskiego w Jordanowie podsumowano minione 4 lata działalności i nakreślono strategię na kolejne lata. Podczas zjazdu z funkcją komendanta żegnał się hm. Emanuel Merz. W związku z tym, wybrano nowe władze hufca. Komendantem został dotychczasowy z-ca komendanta ds. organizacyjnych , pan Wacław Bednarz. Na spotkaniu obecni byli m.in. wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka, a także pan Marek Drobny - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w której działa drużyna jordanowskiego hufca. Odebrali oni z rąk hm. Emanuela Merza podziękowanie za współpracę, wieloletnią pomoc, wsparcie, zaangażowanie i wspieranie wszelkich działań harcerskich. Podczas spotkania, wójt Gminy Bystra-Sidzina, pan Stanisław Tempka poinformował, że Kapituła Honorowa Rady Gminy Bystra-Sidzina postanowiła nadać honorową odznakę „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” pani Marcie Malińskiej. Pani Marta Malińska rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej w 2003 roku, jako nauczycielka języka angielskiego, gdzie pracuje nadal. Od początku dała się poznać, jako sumienny...

24 Listopad 2023

23 listopada 2023 r. podczas sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bystra-Sidzina najzdolniejszym uczniom i studentom. Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra-Sidzina poza jej granicami. Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz życzenia. Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 otrzymali: UCZNIOWIE: DENDYS DOMINIK LIPA SZYMON MAŁYSA ADRIAN MATYASIK MATEUSZ TRZOP ALEKSANDER UTRATA WERONIKA STUDENCI: KRYGICZ KAMILA PATRYCJA PASTERNAK Nagrody wręczył Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Drobnym. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i studentom.

2 Listopad 2023

26 października 2023 r. siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej stała się przestrzenią sympatycznej uroczystości. Po 41 latach czynnego życia zawodowego przeszła na emeryturę, pani Grażyna Sutor. Swoją wiedzą, życzliwością i wrażliwością na drugiego człowieka doskonale wypełniała powierzone obowiązki. Pracę rozpoczęła 1 listopada 1982 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Jordanowie, Filii w Bystrej Podhalańskiej, jako bibliotekarz. Zmiany organizacyjne biblioteki, to kolejne okresy zatrudnienia w nowych jednostkach. Gdy powstała Gmina Bystra - Sidzina w 1992 r. pracowała w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, jako kierownik w Wiejskiej Bibliotece w Bystrej Podhalańskiej. Od 2001 w Gminnym Ośrodku Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie na stanowisku kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej z Filią w Sidzinie. Do 2005 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej Podhalańskiej jako kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej z Filią w Sidzinie. W okresie od 2005 roku do 2016 roku sprawowała funkcję kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej. Od 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie z Filią w...

27 Październik 2023

Jak co roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego z Bystrej Podhalańskiej, bierze udział w konkursie pt. „Odblaskowa Szkoła”. Mając na uwadze w pierwszej kolejności bezpieczeństwo uczniów, zostały zorganizowane poszczególne akcje, którymi warto się pochwalić. Placówkę odwiedzili bardzo ważni goście - panowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej. Dzieci chętnie wysłuchały strażaków, którzy przekazali zasady bezpiecznego zachowania się na drodze o zmierzchu. Panowie chętnie opowiedzieli o swojej pracy oraz szczegółowo pokazali mundury, w których pracują na co dzień. Największą atrakcją dla dzieci okazało się przymierzanie hełmu strażackiego. Pamiętajmy o zachowaniu wszelkiej ostrożności podczas korzystania z jezdni oraz o noszeniu elementów odblaskowych. Odbyło się również spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z panami policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności zakładania elementów odblaskowych. Policjanci przypomnieli o zagrożeniach czyhających na dzieci podczas korzystania z jezdni. Omówili zasady bezpieczeństwa w trakcie spacerów, jazdy rowerem czy na hulajnodze. Zwrócili...

17 Październik 2023
wybory 2023

W dniu 15 października 2023r. odbyły się w całym kraju wybory do Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe.

13 Październik 2023

2 Październik 2023

30 września 2023 w Tarnowie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej "Sacra Ecclesia Cantio", którego organizatorem jest Wydział Muzyki Kościelnej Kurii diecezjalnej w Tarnowie. Podczas wydarzenia naszą gminę reprezentował Chór Vox Cordis z Bystrej Podhalańskiej. Przesłuchania konkursowe przeprowadziło jury w składzie: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, prof. Lidia Matynian, prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik. Chór pod kierunkiem dyrygentki Moniki Smętek, zaprezentował wymagający, sakralny repertuar. Wykonanie utworów konkursowych, zaprezentowanych przez chór „Vox Cordis”, znalazło uznanie wśród jury oraz słuchaczy i zaowocowało zdobyciem III miejsca w kategorii chórów kameralnych. Po przesłuchaniach w kościele Matki Bożej Fatimskiej, centralnym punktem Festiwalu była uroczysta msza św. w tarnowskiej katedrze, pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Podczas eucharystii, dyrektor festiwalu ks. Grzegorz Piekarz dyrygował oprawą muzyczną, którą stanowił wspólny śpiew wszystkich chórów, biorących udział w Festiwalu. Udział chóru „Vox Cordis” w festiwalu, poprzedzony był wieloma próbami, przygotowaniami i szlifowaniem najdrobniejszych szczegółów...

2 Październik 2023

W 2023 roku odbyły się kolejne wybory do izb rolniczych, których termin wyznaczono na 24 września. W naszej Gminie głosowania jednak nie przeprowadzono, a to za sprawą zmian w procedurach przeprowadzania wyborów do rad powiatowych walnych zgromadzeń izb rolniczych, które dopuszczają możliwość obsadzenia mandatów bez przeprowadzania wyborów w okręgach, gdzie zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym. Tym samym Okręgowa Komisja Wyborcza nr 116 w Gminie Bystra-Sidzina na posiedzeniu w dniu 5 września 2023 r. podjęła decyzję o obsadzeniu mandatu w Gminie Bystra-Sidzina bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 04.09.2023 r. zarejestrowano 1 kandydata, co oznaczało, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów była równa liczbie mandatów do obsadzenia. Mając powyższe na uwadze miło nam poinformować, że w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 116 w Gminie Bystra-Sidzina członkiem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej po raz kolejny została Pani Janina Totoś. Serdecznie gratulujemy! Warto podkreślić, że to już szósta kadencja Pani Janiny w Izbach Rolniczych. Jest ona naszym delegatem od początku...

29 Wrzesień 2023

27 września 2023 r. długoletni Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej, pani Krystyna Nędza, zakończyła swoją pracę zawodową i przeszła na w pełni zasłużoną emeryturę. Wójt gminy Bystra-Sidzina, pan Stanisław Tempka oraz Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina, pan Krzysztof Drobny, wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyli na ręce pani Krystyny kwiaty oraz serdeczne podziękowania za długoletnią, sumienną pracę. Nie zabrakło ciepłych słów i wspomnień. Pani Krystyna Nędza w swoim ponad 40-letnim stażu pracy zawodowej przez 30 lat kierowała Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. Od podstaw budowała jednostkę gminną, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem pracownikom ośrodka oraz potrzebującym mieszkańcom. Podczas spotkania ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za życzenia i wieloletnią harmonijną współpracę. Dotychczasowej pani kierownik dziękujemy za poświęcenie, lojalność oraz pracę. Życzymy zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w tym nowym rozdziale życia. 28 września 2023 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, wójt gminy Bystra-Sidzina, powołał na stanowisko...

29 Wrzesień 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków, to wsparcie dla samorządów, które dzięki dodatkowym środkom mogą przywrócić dawny blask zabytkom. Kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dotyczących renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć aż do 98 proc. kosztów inwestycji, a udział własny samorządu to minimum 2 proc., czyli w zasadzie jest symboliczne. Dofinansowanie przyznane samorządom w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dotyczy wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych. Pierwszy to finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być w tym przypadku właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. W drugim przypadku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwolą na udzielenie przez wnioskodawcę (w tym programie wnioskującymi są samorządy) dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W ramach II...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę