BIP

Aktualności

6 Wrzesień 2019

2 września 2019 równocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Uroczystość zainaugurowała odprawiona w kościele parafialnym msza święta, po której wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły. Na początku części oficjalnej odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Mieczysław Matyasik, który przywitał przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Hajos, senator RP Andrzej Pająk, wicestarosta suski Zbigniew Hutniczak, Wójt Gminy Bystra - Sidzina Stanisław Tempka, radni gminy, radni powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Wójtowie sąsiednich gmin, księża, kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy oraz przedstawiciele organizacji z naszego terenu. W związku z przypadającą w tym roku 80 –tą rocznicą wybuchu II wojny światowej, wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu dotyczącym budowy hali i uroczystości jej otwarcia złożył podziękowania wszystkim, którzy...

4 Wrzesień 2019

Równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora tej placówki. Od 1 września 2019 r. kierownictwo szkołą przejął Pan mgr inż. Marek Drobny. Podczas uroczystego apelu inaugurującego nowy rok szkolny, złożono serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę, pełniącej od 1992 roku funkcję dyrektora szkoły, Pani mgr Ewie Stokłosie. Szkołę, w tym dniu zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka, składając Pani Dyrektor podziękowania za długoletnią współpracę, trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń młodzieży, profesjonalizm w zarządzaniu szkołą, a także za działalność społeczną dla lokalnego środowiska. W historii szkoły Pani Ewa Stokłosa zapisała się 31 letnim stażem pracy, gdzie przez 27 lat sprawowała funkcję dyrektora placówki. Z jej osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W okresie tym, we współpracy z organem prowadzącym unowocześniono i doposażono bazę szkolną, zrealizowano szereg projektów rządowych i unijnych. Bogate doświadczenie, wiedza, przedsiębiorczość i operatywność Pani Ewy zaowocowały tym, że...

4 Wrzesień 2019

Raz w roku, w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy ze wszystkich gmin na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także zaprzyjaźnionych gmin słowackich, wraz z rodzinami i znajomymi, wyruszają na szlaki Ziemi Babiogórskiej, by podziwiać piękno jej przyrody i krajobrazu oraz spotkać się z przyjaciółmi. Corocznie gospodarzem imprezy jest inna gmina. W tym roku gościny udzieliła Gmina Budzów. Każda z grup złazowych, reprezentująca poszczególne samorządy gmin zrzeszonych w SGB po przemierzeniu wybranej trasy, spotkała się na uroczystej mszy świętej w intencji obecnych na złazie oraz wszystkich mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Mszy odprawionej na placu obok boiska sportowego LKS „STRZELEC” przewodniczył ks. Maciej Ostrowski. Następnie organizatorzy zapewnili poczęstunek, występy zespołów, konkursy i zabawy. Nie obyło się bez wspólnego śpiewu. Nasza grupa zaprezentowała na scenie przyśpiewki napisane specjalnie na tę okazję przez pana Tadeusza Uczniaka i zajęła pierwsze miejsce w kategorii najbardziej rozśpiewanej grupy złazowej. Jak co roku wręczano również dyplomy najstarszym i najmłodszym uczestnikom złazu oraz najliczniejszej grupie...

3 Wrzesień 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019 r. Zadanie zostało realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację przedsięwzięć oraz zakup wyposażenia związanego z dziedzictwem kulturowym przez OSP w Bystrej Podhalańskiej. Projekt obejmował: - przeprowadzenie warsztatów muzycznych - zakup instrumentu - zakup książeczek na nuty - wykonanie 2 koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej.

28 Sierpień 2019

Sierpień to tradycyjny czas dożynek. Zgodnie z kultywowanym od lat obyczajem świętowanie rozpoczęto przemarszem barwnego korowodu w asyście Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej, złożonego z pocztów sztandarowych, pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej, pań ze Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki oraz mieszkańców do kościoła, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta. Przewodniczył jej proboszcz parafii w Bystrej Podhalańskiej, ks. Adam Byrski. W sposób szczególny w imieniu całej gminy za plony w tym roku dziękowali mieszkańcy bystrzańskich ról: Ziętkowej Górnej, Traczykowej oraz Talapkowej Dolnej. Starostami tegorocznych dożynek była pani Lidia Skupień oraz pan Andrzej Smętek, którzy podczas Mszy Św. złożyli symboliczny chleb i wieniec uwity z tegorocznych zbóż jako dziękczynienie za wszelkie błogosławieństwa. Po nabożeństwie, na placu festynowym obok Urzędu Gminy nastąpiła oficjalna część uroczystości, które poprowadziła pani Bogusława Stokłosa. Gospodarze tegorocznych dożynek, Wójt Gminy pan Stanisław Tempka oraz Sołtys Sołectwa Bystra Podhalańska, pani Urszula Marfiak z rąk Starostów odebrali symboliczny bochen chleba oraz kosz kwiatów polnych...

14 Sierpień 2019

Upalne, niedzielne popołudnie 11 sierpnia można było spędzić w Skansenie w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej uczestnicząc w cyklicznej imprezie plenerowej „Między dawnymi, a nowymi czasy”. Impreza organizowana przez członków Stowarzyszenia „Tradycja i Natura” w Bystrej-Sidzinie i Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej, od początku swojego istnienia skupia się na prezentacji i promocji produktów lokalnych - dzieł wytwarzanych przez twórców ludowych, jak i regionalnych tradycyjnych dań. Zgodnie z duchem imprezy wszystko odbywa się „ Między dawnymi, a nowymi czasy”- czyli dawne dania, tradycyjne zajęcia wykonywane, przygotowane czy podane w nowoczesny sposób z zastosowaniem współczesnych materiałów. Podczas imprezy można było podziwiać rękodzieło ludowe, zakupić produkty pszczelarskie, ręcznie robione pamiątki, wykonać własnoręcznie wianek z ziół czy bukiet do poświęcenia na 15 sierpnia, wziąć udział w produkcji domowego makaronu, warsztatach malowania, zobaczyć zwierzęta gospodarskie oraz uczestniczyć w pełnej tajemniczości niespodziance, podczas której degustowano niezwykłe potrawy światowej kuchni i prezentowano techniki przydatne w walce ze stresem. Wszystko oczywiście z...

14 Sierpień 2019

Związek Podhalan w Polsce obchodzi w tym roku 100 rocznicę powstania. W związku z tym organizowane są liczne uroczystości świętujące ten piękny jubileusz. 4 sierpnia, w Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Podhalan, w którym uczestniczyli członkowie poszczególnych oddziałów, mieszkańcy Podhala, samorządowcy, parlamentarzyści, a także prezydent RP Andrzej Duda. Delegacje oddziałów Związków Podhalan z naszej gminy również wzięły udział w obchodach 100-lecia istnienia Związku Podhalan w Polsce i 115-lecia Związku Górali. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Władysława Orkana, po czym w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona została uroczysta msza św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Następnie w uroczystym pochodzie, w którym wzięło udział 60 pocztów sztandarowych, przemaszerowano na nowotarski Rynek, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na koniec, w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się Zjazd Podhalan z udziałem zaproszonych gości i delegatów z poszczególnych Oddziałów Związku Podhalan. Na terenie Gminy Bystra-Sidzina obchody roku jubileuszowego...

6 Sierpień 2019

Delegacja z Gminy Bystra-Sidzina odpowiadając na zaproszenie pani Magdaleny Majewskiej – Burmistrz Gminy Kępice – na początku sierpnia uczestniczyła w zorganizowanej wizycie studyjnej. Do uczestnictwa w wyjeździe, prócz przedstawicieli gminy, radnych oraz jednostek organizacyjnych, zaproszone zostały wszystkie organizacje działające na naszym terenie, które spośród członków wydelegowały swych przedstawicieli. Priorytetem podczas pobytu w Gminie Kępice, prócz promocji podbabiogórskich terenów była wymiana wzajemnych doświadczeń i możliwość zapoznania się z prowadzonymi przez tamtejszych samorządowców inwestycjami. Podczas objazdu po terenach naszej partnerskiej gminy, tamtejsza pani burmistrz zaprezentowała powstające w centrum Kępic - w ramach programu Mieszkanie Plus – budynki mieszkalne oraz lokale przeznaczone pod działalność gospodarczą. Kolejnym punktem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, gdzie nasi przedstawiciele obejrzeli kotłownię zrębkową zbudowaną z funduszu Fundacji EKO-FUNDUSZU Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pani burmistrz pokazała także oczyszczalnię ścieków, Spółdzielnię Socjalną Zielony Punkt, w ramach...

25 Lipiec 2019

25 lipca br. Urząd Gminy odwiedziły dzieci z zaprzyjaźnionej Gminy Kępice, przebywające na letniej kolonii w naszej gminie. Podczas spotkania, Wójt Gminy Stanisław Tempka i Przewodnicząca Rady Dorota Kowalik przekazali drobne upominki, życząc udanego wypoczynku. Pobyt gości z Kępic wiąże się z organizowaną od dłuższego czasu wymianą. Mianowicie w tym samym czasie na terenie Gminy Kępice z wypoczynku korzystają dzieci z Gminy Bystra-Sidzina. Nasi mili goście w ramach pobytu korzystają z wielu atrakcji, m.in. wycieczek do Zakopanego, Krakowa, Wadowic, Niedzicy, czy parku rozrywki Energylandia. W dniu dzisiejszym „wdrapują się” na Babia Górę. Życzymy im miłego wypoczynku.

24 Lipiec 2019

„…z miłości do Boga umiłowanego nade wszystko i na wzór Jezusa Chrystusa-służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy...” – te słowa to dewiza służby zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Sto lat temu, 17 lipca 1919 roku, dzięki staraniom Księdza Prałata Jana Trzopińskiego - budowniczego kaplicy i ochronki w Górnej Sidzinie, do parafii przybyły siostry Służebniczki - zwane u nas tak pięknie - Mateczkami. Przybyły po to by „matkowały” sierotom, które znalazły tu swój dom. Z czasem to „matkowanie” rozszerzyło się i siostry otaczały opieką każdego, kto tej opieki potrzebował. Niedziela 21 lipca 2019 r. była okazją by świętować ten niecodzienny jubileusz i dziękować Panu Bogu za sto lat posługi sióstr i wszelkie dobro jakiego za ich przyczyną doświadczyliśmy. Obchody jubileuszu 100-lecia przybycia Sióstr Służebniczek do Sidziny rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 11.00 w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusa w Górnej Sidzinie – „u Trzopa”. Na uroczystość przybyły Siostry stanowiące Zarząd Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich z Matką Generalną i Matkami Prowincjonalnymi na czele, poczty sztandarowe: OSP Sidzina,...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę