BIP

Aktualności

2 Sierpień 2022

Druhowie OSP w Sidzinie doczekali się wymiany samochodu. Wysłużony STAR 244, zastąpił MAN LE 14.280. Nowy samochód na podwoziu MAN, to średni samochód ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4, reduktorem oraz blokadą przedniej i tylnej osi. Zabudowę i autopompę wykonała znana Austriacka firma Rosenbauer - wiodąca marka w tej branży. Kabina pojazdu jest w stanie pomieścić 9 ratowników, a zabudowa przystosowana jest do przewozu specjalistycznego sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Sidzinie. Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 2000l i autopompę o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10bar. Autopompa posiada 4 nasady tłoczne W- 75 oraz linię szybkiego natarcia. Zakup samochodu był możliwy dzięki przychylności Wójta oraz Rady Gminy i wsparciu finansowemu ze strony Gminy Bystra-Sidzina. Jego zakup za kwotę 360 tys. zł, w całości gmina sfinansowała z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pojazd, znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa naszej społeczności i poprawi ergonomię pracy ratowników. Fot. OSP w Sidzinie

2 Sierpień 2022

W lipcu dokonano odbioru robót, związanych z remontem drogi gminnej w Sidzinie nr K440283 – Plebańska (do szkoły). Realizacja tego zadania była istotna ze względu na położenie ww. drogi – jest ona często uczęszczana - stanowi łącznik pomiędzy drogą powiatową nr 1709K, a m. in. takimi punktami na mapie Sidziny jak szkoła podstawowa, boisko sportowe, czy biblioteka publiczna. Zadanie pod nazwą: „Remont drogi gminnej K440283 Sidzina-Plebańska (do szkoły) w km 0+000 - 0+137 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina” zostało zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy w sprawie udzielenia dofinansowania nr WE-VI.807.5.114.2022.SS. Koszty kwalifikowane robót budowlanych wyniosły 122.402,81 zł, przy czym na ich wykonanie Gmina Bystra-Sidzina pozyskała dofinansowanie w kwocie 67.321,00 zł, co stanowi 55% kosztów całkowitych remontu. Pozostałe środki w wysokości 55.081,81 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy.

21 Lipiec 2022

Gmina Bystra-Sidzina od wielu lat przeznacza środki na poprawę stanu środowiska naturalnego m.in. przez budowę oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W październiku 2020 roku podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy 122 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy, otrzymując dofinansowanie w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 realizowany był projekt pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra-Sidzina, który miał na celu poprawę warunków życia mieszkańców Bystrej Podhalańskiej i Sidziny i przeciwdziałanie pogarszaniu stanu środowiska. W ramach projektu wykonano 122 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie od 7 października 2021 r. do 8 czerwca 2022 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2 985 511,35 zł brutto i został sfinansowany z następujących środków: - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1 544 456,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 100 964,94 zł - Subwencje inwestycyjne: 781 824,06 zł - Środki własne: 558 266,35 zł

15 Lipiec 2022

Złoto ma w naszej kulturze szczególne znaczenie. To nie tylko symbol bogactwa, ale także miłości i nieskończoności. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym kolorem określa się pięćdziesięciolecie harmonijnego pożycia małżeńskiego.

11 Lipiec 2022

Od 2007 roku jesteśmy gminą partnerską z Kępicami. W ramach współpracy organizujemy m.in. kolonie letnie dla dzieci, dzięki czemu mają one szansę zwiedzać najpiękniejsze zakątki dwóch gmin. W czasie, kiedy młodzież z naszej gminy wyjeżdża na Pomorze, dzieci z Gminy Kępice odwiedzają nasze, górskie okolice. W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, dla uczniów klas VII i VIII, którzy osiągnęli w roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce, zorganizowano wyjazd do Gminy Kępice. Czekało na nich dużo atrakcji. Podczas pobytu odwiedzili przepiękny Szymbark, plażę nad Jeziorem Obłęskim, Czołpino, Gdańsk, Gdynię i Ustkę. Natomiast uczniowie z naszej partnerskiej gminy, gościli w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie od 1.07.2022 do 10.07.2022. W czasie kolonii nasi goście zwiedzili Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Odwiedzili także Kraków, gdzie zwiedzili Wawel, Rynek, Kościół Mariacki oraz Muzeum Lotnictwa. Kolejną atrakcją był spływ przełomem Dunajca do Krościenka. A z racji tego, że przyjechali w góry, nie zabrakło pieszych wypraw. Jednym z punktów wycieczek było schronisko górskie na Hali Krupowej. Zdobyta została też ”Królowa Beskidów” – Babia...

28 Czerwiec 2022

Kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na prace związane z rozbudową skansenu. Projekt pn. „ Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez rozbudowę skansenu oraz utworzenie mobilnej strefy rekreacyjno – sportowej”, jaki w styczniu br. został złożony za pośrednictwem LGD Podbabiogórze uzyskał akceptację i został przeznaczony do realizacji. Kwota dofinansowania to prawie 85.000 zł. Operacja obejmuje odtworzenie budynku przewiezionego z Bystrej Podhalańskiej oraz zakup sprzętu rekreacyjnego do wykorzystania w skansenie. To kolejny projekt inwestycyjny realizowany przez jednostkę mający na celu ochronę dóbr kultury regionu jak również możliwość rozszerzenia oferty skansenu tak licznie ostatnio odwiedzanego przez gości. (J.Cz.) Fot. Skansen MKL

28 Czerwiec 2022

W dniu 19 czerwca 2022 r. Stowarzyszenie „Tradycja i Natura” obchodziło Jubileusz 20-lecia swojej działalności, w którym wzięło udział ponad 80 osób. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Józef Bałos – Starosta powiatu suskiego, Ryszard Czaicki – Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Danuta Kawa – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i Prezes LGD, Stanisław Tempka – wójt Gminy Bystra-Sidzina z małżonką, Krzysztof Drobny – Przewodniczący Rady Gminy, Barbara Dudek – Sekretarz Gminy Bystra-Sidzina, ks. Adam Byrski – Proboszcz Parafii w Bystrej Podhalańskiej, Jadwiga Czarny – Radna Rady Powiatu i Dyrektor Skansenu w Sidzinie, Marek Drobny – Radny Rady Powiatu i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej, Teresa Turowska – Dyrektor GOKPTiS w Sidzinie, Aureliusz Kania- były Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Andrzej Basiura- były Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Maciej Motor- Grelok – były Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, Franciszka Rapacz – pierwsza Prezes „TiN”, ówczesna Przewodnicząca Rady Gminy Bystra-Sidzina, Irena Wirtelczyk – była pracownik Biura Rady Gminy Bystra-Sidzina, Maria Drobna – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej, Barbara Krupa – Dyrektor...

7 Czerwiec 2022

6 czerwca br. w Skansenie – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wspólnie z parlamentarzystami: posłami Rafałem Bochenkiem i Filipem Kaczyńskim oraz senatorem Andrzejem Pająkiem wręczył samorządowcom z powiatu suskiego symboliczne czeki potwierdzające przyznane środki otrzymane w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wydarzeniu uczestniczył starosta suski Józef Bałos, wójt gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka oraz włodarze samorządów powiatu suskiego. Wnioski złożone przez gminę Bystra-Sidzina otrzymały łącznie kwotę dofinansowania w wysokości 9 mln zł z przeznaczeniem na: - rozbudowę drogi gminnej „GŁAZA” w miejscowości Sidzina, gmina Bystra-Sidzina” , -dofinansowanie: 5.200.000 zł, - budowę skateparku, paumptracka - dofinansowanie 3.000.000 zł, - obniżenie niskiej emisji w gminie poprzez przebudowę kotłowni węglowej na biomasową opalaną zrębkami drzewnymi – dofinansowanie 800.000 zł. (Po przebudowie piec będzie ogrzewał zarówno budynek przychodni jak również przedszkola w Sidzinie). Warto przypomnieć, że w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, nasza...

25 Maj 2022

Puchar w wojewódzkim finale turnieju BRD 11 i 12 maja 2022 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mikluszowicach w powiecie bocheńskim odbył się wojewódzki finał XLIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Turnieju udział wzięli zwycięzcy eliminacji powiatowych z województwa małopolskiego. 12 maja startowało 21 trzyosobowych drużyn w grupie starszej, w tym reprezentujący powiat suski uczniowie z Sidziny. Podczas turnieju rozgrywane były następujące konkurencje: - test z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz test skrzyżowań, - jazda rowerem po torze przeszkód, - jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. W klasyfikacji generalnej grupy II – starszej nasza drużyna w składzie: Amelia Jaromin, Szymon Sułocha i Mikołaj Kudzia zajęła III miejsce. Jest to najwyższa lokata odnotowana spośród wszystkich startów naszych reprezentacji szkolnych i gminnych. Ponadto w klasyfikacji indywidualnej Szymon Sułocha zdobył wysokie III miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody i puchar oraz dyplomy ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, PZM Oddział w...

5 Maj 2022
tablica informacyjna

Na podstawie umowy nr WE-VI.807.5.114.2022.SS w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: ,,Remontu drogi gminnej K440283 Sidzina-Plebańska(do szkoły) w km 0+ 000 - 0+137 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę