BIP

Aktualności

10 Styczeń 2020

Z początkiem roku została otwarta placówka Banku Spółdzielczego w Jordanowie, która znajduje się w budynku OSP w Bystrej Podhalańskiej, gdzie mieści się też siedziba Urzędu Gminy Bystra – Sidzina. Placówka jest w pełni przygotowana do kompleksowej obsługi Klienta. Świadczyć będzie pełen zakres usług bankowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W związku z uruchomieniem filii Banku Spółdzielczego w Bystrej Podhalańskiej, mieszkańcy naszej gminy będą mogli dokonywać w placówce płatności gotówkowych, realizowanych dotychczas w kasie Urzędu Gminy. Urząd Gminy Bystra-Sidzina będzie realizował wyłącznie płatności bezgotówkowe. Obsługa kasjerska w nowej placówce pełniona jest w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 15.30, a także od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30. Bankomat przy placówce czynny jest całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

3 Styczeń 2020

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości nie będzie można deklarować oddawania odpadów bez segregacji. Tym samym każdy mieszkaniec zobowiązany jest do zbierania odpadów w sposób selektywny. To nie jedyna zmiana, od nowego roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy Bystra-Sidzina obowiązywać będą wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. To problem, z którym borykają się wszystkie samorządy. Od 2018 roku nie tylko nastąpił znaczny wzrost cen odbioru odpadów w regionalnych sortowniach, ale także sortownie z naszego terenu nie są w stanie przyjmować tak dużych ilości odpadów i konieczne jest wywożenie odpadów na znacznie większe odległości. Problemy te miały bezpośredni wpływ na wartość ofert cenowych złożonych przez firmy przystępujące do przetargu na odbiór odpadów z naszej gminy. Wzrosła również ilość odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców naszej gminy. W 2017 roku odebranych było około 900 ton, natomiast w roku 2018 oddano aż 1 600 ton odpadów. Opłata Marszałkowska za składowanie odpadów komunalnych z...

23 Grudzień 2019

17 Grudzień 2019

Wiedeń to wspaniałe europejskie miasto pełne cudownych zabytków. Od połowy listopada do Świąt Bożego Narodzenia najpiękniejsze wiedeńskie place przemieniają się w czarujące Jarmarki Bożonarodzeniowe. W powietrzu unosi się zapach świątecznych wypieków, gorącego ponczu i prażonych migdałów. Stare miasto i ulice handlowe są udekorowane świątecznymi lampkami, które nadają miastu świąteczny nastrój. Mieszkańcy naszej gminy mogli przekonać się o tym osobiście dniu 23 listopada, podczas zorganizowanego przez GOKPTiS wyjazdu do Wiednia. Zainteresowanie wycieczką było tak duże, że 14 grudnia ponownie nasi mieszkańcy mieli możliwość podziwiać wiedeńskie zabytki i urokliwe jarmarki bożonarodzeniowe. Kulturalno-bożonarodzeniowy jarmark w Wiedniu zachwyca imperialnym tłem, a po Bożym Narodzeniu zamienia się w Jarmark Noworoczny. Na tym nastrojowym jarmarku można znaleźć produkty tradycyjnego rzemiosła, ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe, wysłuchać świątecznych koncertów i bogatego programu dla dzieci połączonego z warsztatami bożonarodzeniowymi. Wioska bożonarodzeniowa pod Pałacem Belwederskim zachwyca odwiedzających swoim barokowym stylem. Jedyny w swoim rodzaju park pałacowy...

17 Grudzień 2019

W niedzielne popołudnie 15 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość Jubileuszy Małżeńskich par z Gminy Bystra-Sidzina. Świętowanie Złotych i Diamentowych Godów rozpoczęło się mszą święta w kościele p.w. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej, podczas której małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Był to dla Jubilatów moment bardzo wzruszający. Następnie wszyscy udali się do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej, gdzie w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze odbyła się oficjalna część uroczystości. Prezydenckimi medalami „ za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali w tym roku odznaczeni: Janina i Jan Chorążowie Marta i Jan Harwatowie Rozalia i Jan Harwatowie Stanisława i Stanisław Kudziowie Krystyna i Stanisław Migasowie Zdzisława i Ignacy Misińcowie Teresa i Władysław Rysiowie Helena i Józef Skupniowie Pary małżeńskie obchodzący „Diamentowe Gody”: Maria i Stanisław Kostkowie Maria i Franciszek Powalaczowie Stanisława i Władysław Sycowie Joanna i Henryk Wójtowiczowie W tym szczególnym dniu Jubilatom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy Bystra-Sidzina Stanisławem Tempką i Przewodniczącą Rady Gminy Bystra-Sidzina Dorotą...

11 Grudzień 2019
zdjecie sali

Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

6 Grudzień 2019

5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina podczas X sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady wręczyli najzdolniejszym uczniom z terenu naszej Gminy stypendia. Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i mają na celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów z terenu naszej Gminy, którzy osiągając sukcesy promują Gminę Bystra - Sidzina także poza jej granicami. Stypendia mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie, a jednocześnie są wyróżnieniem dla najlepszych. By otrzymać stypendium nie wystarczy wysoka średnia i bardzo dobre zachowanie. W swoim dorobku trzeba mieć także wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych, bądź zawodach sportowych, na szczeblu przynajmniej powiatowym. Studenci natomiast, oprócz wyników z egzaminów, muszą wykazać się innymi osiągnieciami, publikacjami naukowymi, dodatkowym fakultetem bądź aktywnością społeczną. Podczas uroczystości program artystyczny zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Na uroczystość zostali zaproszeni stypendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje...

29 Listopad 2019

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej jako zarządca dróg powiatowych przebiegających przez naszą Gminę w ostatnim czasie wykonało odnowienie oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych. Zwracamy uwagę na istotną zmianę polegającą na likwidacji dotychczasowego przejścia dla pieszych w Bystrej Podhalańskiej w rejonie ronda i przystanku autobusowego. Przejście to zostało przesunięte o kilkadziesiąt metrów w stronę Przedszkola Publicznego i znajduje się tuż przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą Nadleśnictwa (Do Bystrzaka), gdzie zamontowano dodatkowo metalową barierkę. Zmiana lokalizacji tego przejścia dla pieszych zdaniem zarządcy drogi podyktowana jest względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie bezpieczeństwa pieszych w czasie wzmożonego ruchu pieszych w okolicy przedszkola w godzinach porannych i popołudniowych. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej uwagi przy korzystaniu z przejść dla pieszych. (Z.C)

14 Listopad 2019

W celu uczczenia 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, druhowie z jednostki OSP w Sidzinie zorganizowali „I Gwiaździsty Rajd Rowerowy”, realizując tym samym wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: I Gwiaździsty Rodzinny Rajd Rowerowy w Sidzinie-organizacja imprezy rekreacyjnej. Dofinansowanie pozyskane na organizację imprezy rekreacyjnej umożliwiło organizatorom sfinansowanie zakupu kasków rowerowych, koszulek pamiątkowych, oraz mapek reklamowych z topografią terenu, oznakowanymi szlakami i ścieżkami rowerowymi. Rajd rozpoczął się o godz. 10:00 przy remizie OSP w Sidzinie, gdzie na starcie stawili się zapisani wcześniej uczestnicy, w wielu przypadkach całe rodziny. Uczestnicy odebrali kaski, koszulki i mapy, a do rowerów przytwierdzone zostały biało – czerwone flagi. Założeniem rajdu było dotarcie na rowerze, dowolną trasą do Skansenu w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej. Każdy mógł dobrać sobie trasę stosownie do sił i umiejętności. I tak też się stało, jedni wybrali trudną i wymagającą trasę, a...

13 Listopad 2019

6 listopada br. na strzelnicy kulowej Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej odbyły się Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z okazji Święta Niepodległości o puchar Starosty Suskiego. Zawody przeprowadzane były przez instruktorów strzelectwa sportowego i sportów obronnych ZP LOK. Każdy zawodnik miał za zadanie z pozycji stojącej oddać 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych z broni krótkiej kaliber 9 mm do tarczy oddalonej o 25m. W zawodach wzięły udział dwie drużyny z Gminy Bystra-Sidzina. Radę Gminy reprezentowali radni: Krzysztof Drobny, Bogusław Mazur i Jan Pieczara. Natomiast Urząd Gminy pracownicy: Agnieszka Basiura, Agnieszka Ferdynus oraz Zbigniew Lipka. Najlepsi okazali się radni reprezentujący naszą gminę, zdobywając pierwsze miejsce w swojej kategorii. Drużyna Urzędu Gminy zdobyła drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej. W kategorii indywidualnej, zdobywając najwyższą liczbę punktów, a tym samym pozostawiając daleko w tyle rywali, bezkonkurencyjna okazała się pani Agnieszka Ferdynus – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę