BIP

Aktualności

13 Lipiec 2020
Wybory Prezydenckie 2020

12 lipca 2020r. odbyła się w Polsce II tura wyborów prezydenckich.

3 Lipiec 2020

Gmina Bystra-Sidzina znalazła się w finałowym gronie plebiscytu „Na najpiękniejszą gminę wiejską Małopolski 2020”.

29 Czerwiec 2020
Wybory Prezydenta RP I tura - wyniki głosowania w Gminie Bystra-Sidzina

28 czerwca 2020r. odbyły się w Polsce wybory prezydenckie I tura.

4 Czerwiec 2020

Szanowni Państwo, z komunikatów publikowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 wynika, że wzrasta ilość osób z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców powiatu suskiego. Są również przypadki potwierdzone w naszej gminie - według komunikatu z dnia 4 czerwca 2020 r. na godz. 8.00 ilość potwierdzonych przypadków w Gminie Bystra-Sidzina wynosi 5. Wzrasta również ilość osób objętych kwarantanną. W związku z powyższym, dla dobra wspólnego, apeluję o zachowanie ostrożności, zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w miejscach publicznych, używanie maseczek ochronnych, dezynfekcję rąk, ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Proszę wszystkich o odpowiedzialne zachowanie.

1 Czerwiec 2020

Co roku w naszej gminie odbywają się się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w maju tego roku można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Ilość zebranych odpadów w ciągu pięciu ostatnich lat przedstawia się następująco:

1 Czerwiec 2020

Minął maj… W kościele katolickim to czas w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia wierni śpiewają w kościołach nabożeństwa majowe zwane także "majówkami". Wielu z nich gromadzi się przy kapliczkach, których na terenie naszej gminy nie brakuje. Kapliczki, czasem skromne, czasem małe arcydzieła architektury są nieodłącznym elementem naszego codziennego krajobrazu. Szczególnie pięknie wyróżniają się one w maju, kiedy przystrojone są w zieleń i kwiaty. Tradycja śpiewania majówek – nabożeństw maryjnych odprawianych w maju w kościołach ma kilkusetletnią, bogatą historię. Zapoczątkowana przez Ojców Jezuitów przywędrowała do Polski z Włoch i na naszych terenach sięga pierwszej połowy XIX wieku. Początkowo te modlitewne spotkania odbywały się tylko w świątyniach, jednak z czasem tradycja majówek przy kapliczkach rozpowszechniła się na naszych terenach i trwa do dziś. Centralną częścią zarówno nabożeństwa majowego, jak i majówek przy kapliczkach, jest Litania Loretańska. Majówki przeważnie odprawiane są w wąskim gronie, na wolnym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez co zyskują swoisty, bardziej kameralny charakter. Obecnie tradycję wieczornych modlitw majowych...

28 Maj 2020

Gmina Bystra-Sidzina w ramach kolejnego projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant o wartości 105.000 zł na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych. Od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, to już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Wniosek “Zdalna szkoła +” złożony przez naszą gminę przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 104.998,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup komputerów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi 47 nowych komputerów do zdalnego nauczania. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o grant. (B.C.)

27 Maj 2020

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także 30-tą rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. Początkowo wieś Bystra (obecnie Bystra Podhalańska) i Sidzina wchodziły w skład Gminy Jordanów. Przemiany społeczno- gospodarcze na początku lat 90-tych XX w. przyczyniły się do powstania idei wśród radnych odnośnie usamodzielnienia się obydwu wsi w ramach wspólnej, nowej gminy. Z dniem 1 kwietnia 1992 roku zaczęła funkcjonować Gmina Bystra-Sidzina, której siedzibą został budynek OSP w Bystrej Podhalańskiej. Odtąd, gmina intensywnie się rozwijała. Ideą było stworzenie miejsca, gdzie się dobrze żyje, pracuje i odpoczywa. Pierwszym wójtem został Zbigniew Podsadecki, który pełnił tę funkcję do 1999 r. W kolejnych latach 1999-2002 urząd Wójta sprawował Andrzej Basiura. Jego następcą na kolejne 12 lat został Aureliusz Kania. Od 2014 roku do chwili obecnej Wójtem Gminy Bystra-Sidzina jest Stanisław Tempka. Pierwszym Przewodniczącym Rady Gminy był Jan Stokłosa. W kadencji 1998-2002 Radzie...

20 Maj 2020

Noc Muzeów to impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu zwiedzającym muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. To wyjątkowy czas, kiedy muzea w całej Polsce udostępniają oglądającym swoje wnętrza, zazwyczaj całkowicie za darmo. Organizatorzy przygotowują wówczas specjalne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. Pierwsza Noc Muzeów zapoczątkowana została w styczniu 1997 w Berlinie. Z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach i krajach. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 roku w poznańskim Muzeum Narodowym. W naszym sidzińskim Skansenie, tradycja nocnego zwiedzania zbiorów praktykowana jest od kilku lat. Rok 2020 na kartach historii tej imprezy zapisze się w zupełnie innej odsłonie. Pomimo utrudnień i ograniczeń związanych z szerzącym się koronawirusem, Skansen –Muzeum Kultury Ludowej przygotował na tę okazję niezwykłą filmową niespodziankę. Kiełkująca myśl, o przypomnieniu szerszemu gronu odbiorców historii szeptanej przez „Kamycki potok”, zaowocowała powstaniem...

18 Maj 2020

18 maja 2020 r. przypada 100 rocznica urodzin Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II. Pomimo, że 2 kwietnia tego roku minęła 15 rocznica Jego śmierci, nadal jest obecny w naszym życiu poprzez spuściznę, którą nam pozostawił. Był jedną z najważniejszych postaci XX wieku. Jego świadectwo życia porusza miliony ludzi na całym świecie i jest nadal inspiracją do wytężonej pracy na wielu płaszczyznach społecznych, kulturowych i religijnych. Jesteśmy wdzięczni, że mieliśmy możliwość korzystać z bogactwa nauki, którą dzielił się za życia i nadal czerpać z jej obfitości . Symbolem naszej ogromnej wdzięczności za życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II jest wzniesiony w 2005 roku na terenie Sidziny pomnik ku Jego pamięci. "– Mieć taką osobowość, takiego Papieża, to pozostaje tylko podziękowanie Opatrzności Bożej, a także Kościołowi, który postawił na Karola Wojtyłę. Widziałem Jego talenty, był to człowiek niesłychanie utalentowany – był poetą, aktorem, teologiem, filozofem, ale przede wszystkim był człowiekiem świętym…” – wspomina ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę