BIP

Aktualności

26 Maj 2021

20 kwietnia 2021 r. zawarto w Krakowie umowę w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 21 maja w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Starosta Suski oraz przedstawiciele gmin powiatu suskiego odebrali promesy w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Promesy wręczała Marta Malec-Lech członek zarządu Województwa Małopolskiego i Danuta Kawa Radna Sejmiku. Gmina Bystra-Sidzina reprezentowana przez Pana Stanisława Tempkę otrzymała z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 50.000,00 zł., na zakup kolejnych 19 komputerów typu ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny oraz zakup oprogramowania do pracowni informatycznej w Bystrej Podhalańskiej. Zakupiony sprzęt do końca maja zostanie zamontowany w szkołach. (B.C...

19 Maj 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!” już od roku wspiera młodych ludzi wracających z zagranicy do Małopolski. Pomocą zostało objętych już ponad sto osób! Dzięki pomocy konsultantów: • pan Wojtek dostał dotację i niedługo otworzy swoją firmę, • pani Wiola znalazła pracę, • pani Ula kontynuuje w Polsce naukę. Konsultanci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie są elastyczni i pomagają swoim klientom na różne sposoby – wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby i oczekiwania. Jeśli więc: • masz mniej niż 30 lat, • byłeś za granicą ponad pół roku, • wróciłeś niedawno do Małopolski, zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! Sprawdź, jak możesz skorzystać z pomocy, by jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał. Zadzwoń 504 12 14 80 lub napisz do nas powroty@wup-krakow.pl Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 Maj 2021

Rozpoczął się właśnie najważniejszy etap 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – głosowanie Małopolan. Od 14 maja mieszkańcy naszego Województwa mogą oddawać swoje głosy na ponad 230 interesujących inicjatyw zgłoszonych do tego projektu. Głosowanie potrwa do 14 czerwca br., natomiast ostateczne jego wyniki poznamy do 22 października br. Zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, będą realizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kolejnym roku. W tym roku, w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego głosować może każdy mieszkaniec, który skończył 16 lat. Każda uprawniona do głosowania osoba ma 1 głos, który może oddać tylko na jedno zadanie w ramach swojego subregionu. W tegorocznej edycji, mieszkańcy mogą głosować na trzy sposoby. W obecnej sytuacji pandemicznej najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą jest opcja zagłosowania przez Internet – na stronie www.bo.malopolska.pl. Podobnie jak w poprzednich edycjach istnieje też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu. Wzór tegorocznej karty do głosowania oraz lokalizacje wszystkich urn, do których należy wrzucić swój głos, można znaleźć na ww. stronie internetowej...

16 Kwiecień 2021

Apelujemy do mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. W większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów, często przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są wstanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy...

13 Kwiecień 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lat. Rekrutacja będzie trwać w dniach 19.04.2021-30.04.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc. W pierwszej turze do projektu może zostać przyjętych 500 osób, druga tura rekrutacji została zaplanowana na lipiec (dokładna data zostanie podana na stronie pociagdokariery.pl w późniejszym terminie), również dla 500 kandydatów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem strony: https://lapskilla.pociagdokariery.pl/ Więcej informacji o planowanej rekrutacji oraz warunkach i wymaganiach dotyczących uczestnictwa w projekcie „Łap skilla!”znajdziesz w artykule : Wkrótce rekrutacja dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)

29 Marzec 2021
babka wielkanocna

16 Marzec 2021

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród wniosków ocenionych pozytywnie znalazł się wniosek Gminy Bystra-Sidzina, opiewający na kwotę 50.000,00 zł. Dzięki pozyskanym funduszom kolejne urządzenia umożliwiające prowadzenie edukacji zdalnej trafią do naszych szkół. Za otrzymane środki gmina planuje zakupić 19 komputerów ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie do pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. Zakup sprzętu zostanie sfinalizowany po podpisaniu umowy z samorządem Województwa. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” to projekt, którego głównym celem jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego...

8 Marzec 2021

26 luty 2021

Gmina Bystra-Sidzina, dbając o wszechstronny rozwój dzieci z naszego terenu oraz ich aktywność fizyczną i promocję zdrowego stylu życia, zrealizowała projekt „Nauka jazdy na nartach dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina”, który na celu miał przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Z programu skorzystało 40 dzieci szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zostały zorganizowane 4 wyjazdy na stok narciarski w Spytkowicach, podczas których każde dziecko uczestniczyło w 16 godzinnym cyklu nauki jazdy na stoku. Projekt w całości sfinansowany został ze środków Gminy Bystra-Sidzina. Wyjazdy odbywały się w okresie od 19.02.2021 r. do 26.02.2021 r. Uczniom w ramach projektu zapewniony został dowóz na stok narciarski, karnety wstępu na wyciąg, wyposażenie w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz ubezpieczenie. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opieka podczas przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły zapewniona została...

17 luty 2021

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica . Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją żeby świętować, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Czasy pandemii weryfikują nasze plany pod każdym względem, tak było również z uroczystością Złotych Godów. Uroczystość ta, która zaplanowana była na grudzień 2020 roku, z udziałem wszystkich Jubilatów, jednak z powodu obostrzeń sanitarnych uroczystość miała odmienną formę. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały wręczone Jubilatom indywidualnie w gabinecie Wójta na kameralnym spotkaniu, które odbyło w dniu 16 lutego 2021 r. Wręczenie medali odbyło się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych z uwzględnieniem godzinnego odstępu między każdym spotkaniem. Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Pan Stanisław Tempka w towarzystwie Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina Pani Agnieszki Basiury, dokonał odznaczenia dostojnych Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci z rąk Wójta Gminy otrzymali...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę