BIP

Aktualności

27 Październik 2020

W związku z pracami prowadzonymi przy budowie chodnika w Bystrej Podhalańskiej w kierunku Mąkacza, prosimy o zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Inwestycja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej przy współfinansowaniu Gminy Bystra-Sidzina. W ramach prac wykonany zostanie odcinek 300 m chodnika dla pieszych.

26 Październik 2020

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Jaromina – Radnego Rady Gminy Bystra-Sidzina VI, VII i VIII kadencji. Społecznika i długoletniego samorządowca zaangażowanego w sprawy Gminy Bystra-Sidzina i jej mieszkańców. W Radzie Gminy Bystra-Sidzina zasiadał od 2010 r. W VI kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty Kultury i Sportu. W kolejnych dwóch kadencjach, od 2014 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także członka Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów. Przewodniczył także pracami doraźnej Komisji Statutowej. Był bardzo skrupulatną i dociekliwą osobą. Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz sesjach zabiegał o sprawy zarówno swojego okręgu wyborczego jak również całej gminy. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 68 lat. Rodzinie Zmarłego składamy wyraz głębokiego współczucia. Wójt Gminy Bystra-Sidzina wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z Radnymi.

14 Październik 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty, składamy w imieniu Samorządu Gminy Bystra-Sidzina serdeczne wyrazy uznania za wychowawczy, opiekuńczy i dydaktyczny trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

13 Październik 2020

Dokładnie dziś – 13 października 2020 r. - mija 76 rocznica pacyfikacji Hali Malinowej w Sidzinie. W czasie II wojny światowej osiedle Maliny było zapleczem dla oddziałów partyzanckich. Niemcy, by zlikwidować ich zaplecze, dokonali pacyfikacji osiedla Malinowo, na którym spalili wszystkie domy. 16 października 1983 na Polanie Malinowej poświęcono murowaną kapliczkę, nazywaną Kapliczką Matki Boskiej AK-owskiej. Poniżej kapliczki w murowanej grocie znajduje się wizerunek Matki Bożej, tabliczki z nazwiskami i pseudonimami partyzantów oraz wiersz patriotyczny. Co roku, na ołtarzu polowym, odprawiana jest tutaj msza święta za Ojczyznę. W tym roku miała ona miejsce 13 września. W październiku 2019 roku zmarła ostatnia mieszkanka osiedla „u Maliny” Śp. Pani Helena Basiura. Rocznica pacyfikacji Hali Malinowej jest okazją, by przywołać w pamięci zapomnianą mieszkankę Sidziny – Katarzynę Kaczmarczyk – nazywaną Ciotką Kaśką.

2 Październik 2020

We wrześniu zakończone zostały prace związane z remontem głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Dotychczasowy stan nawierzchni tego odcinka znacząco odbiegał od powstałych w 2018 roku pobocznych alejek. Biorąc pod uwagę zarówno komfort użytkowania, jak i estetykę należną miejscu ostatniego pożegnania, podjęto decyzję o wykonaniu nowej nawierzchni brukowej. Prace remontowe objęły zarówno wcześniej pokryty asfaltem odcinek alei głównej, jak również jej nieutwardzoną dotychczas część. Nowa nawierzchnia poprawiła komfort użytkowania, ale również znacznie wpłynęła na aspekt wizualny cmentarza, podnosząc estetykę należną miejscu pamięci naszych bliskich. Całkowity koszt inwestycji poczynionych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej wyniósł 94 430,83 zł. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 11 września br. (R.W.)

30 Wrzesień 2020

„Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”- taki tytuł nosi czasowa wystawa fotograficzna która znajduje się w jednym z obiektów sidzińskiego skansenu. Wystawa to jeden z punktów programu kulturowego projektu „SKANSENOVA- systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej jest jednym z partnerów projektu oprócz prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach w małopolskich skansenach realizowany jest program kulturowy z szeregiem wystaw, konferencji naukowych, szkoleń, opracowaniem wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych tematycznie związanych z szeroko pojętą tradycją, kulturą sposobami ich ochrony i prezentacji. Wystawa jest pierwszą z cyklu różnych pokazów tematycznych. Prezentuje formy obrzędowości praktykowane stosownie do okresu w roku liturgicznym. Na fotografiach możemy zobaczyć adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa, wieczór wigilijny, kolędników oraz światło i towarzyszące obrzędom świece. Częścią wystawy są też fotografie obrzędów Wielkiego Tygodnia i to nie tylko te obchodzone...

25 Wrzesień 2020

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki z Sidziny. Grupa śpiewacza na prośbę Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie wzięła udział w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze w Suchej Beskidzkiej pt. "Kultura i folklor Podbabiogórza", reprezentując Gminę Bystra-Sidzina. Do konkursu przygotowane zostały przyśpiewki i piosenki śpiewane na weselach - inne w pierwszy dzień wesela, a inne na przewoziny. W tym roku aby wziąć udział w konkursie należało zrealizować nagranie i dostarczyć jego zapis na nośniku pamięci do organizatora. Do nagrań wykorzystano plener Skansenu w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej. Śpiewanie dodatkowo urozmaicały grające w trawie świerszcze. Ponadto, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa nagrany został film pt. " Podróż w dawne czasy" w którym ukazane zostały elementy związane z naszą kulturą i szeroko pojętym dziedzictwem. Film dostępny na profilu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki. (J.Cz.)

16 Wrzesień 2020

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego

8 Wrzesień 2020

4 września 2020 r. na strzelnicy sportowej ZP LOK w Suchej Beskidzkiej odbyły się XII Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych z broni kulowej. W sportowych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele gmin oraz powiatu. W szranki stanęło w sumie 13 drużyn trzyosobowych w dwóch kategoriach: urzędy oraz rady. Dodatkowo prowadzono klasyfikację najlepszych strzelających indywidualnie. Pierwszym trzem zwycięskim drużynom oraz zawodnikom wręczono puchary Starosty Suskiego oraz dyplomy. W kategorii Rady, przedstawiciele Rady Gminy Bystra-Sidzina wywalczyli drugie miejsce. Wśród drużyn reprezentujących Urzędy, przedstawicielom Urzędu Gminy Bystra-Sidzina udało się zając 3 miejsce.

25 Sierpień 2020

Wraz z wybuchem I wojny światowej, a następnie wojny polsko-bolszewickiej, Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji. Każdy z trzech zaborców – Rosja, Austria i Prusy – usiłował zaangażować ich w walkę po swojej stronie. Polacy starali się uchylać przed takim wykorzystywaniem własnych formacji wojskowych. Jednocześnie wciąż liczyli, że przy pomocy wygranych państw uda im się odzyskać niepodległość. Przegrana państw centralnych otworzyła Polakom drogę do utworzenia wolnego państwa. W czasie trwania konfliktu z lat 1914 -1918 Polacy walczyli w armiach wszystkich zaborców, ponosząc ogromne straty. Szacuje się, że łącznie w armii niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej służyło około 3 milionów Polaków, z czego zginęło 500 tysięcy. Liczby te nie uwzględniają ogromnej rzeszy rannych i w inny sposób poszkodowanych. Pobór wojskowy nie ominął również mężczyzn zamieszkujących nasze tereny. Ogromną wiedzą i dociekliwością w poszukiwaniu informacji na temat udziału mieszkańców Bystrej Podhalańskiej w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej wykazał się pan Tadeusz Uczniak. Opracowane przez niego materiały opublikowane zostały na łamach Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra-...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę