BIP

Aktualności

31 Marzec 2020

Od października ubiegłego roku mieszkańcy Bystrej Podhalańskiej mogą korzystać z wykonanych przez Gminę Bystra-Sidzina pomieszczeń Domu Pogrzebowego. Aby jeszcze bardziej poprawić jego funkcjonalność gmina zdecydowała o wyposażeniu wnętrza w wygodne ławki. Inwestycja ta zyskała również aprobatę mieszkańców podczas Zebrania Wiejskiego, które odbyło się dnia 20 września 2019 roku. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od rozpatrzenia złożonych ofert, z których najkorzystniejszą przedstawił Zakład Stolarski pana Aleksandra Siepaka z Bystrej Podhalańskiej. Zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie wykonane zostały ławy dębowe z oparciami i klęcznikami. Zamontowano je w pomieszczeniu do przechowywania zwłok oraz w przedsionku Domu Pogrzebowego. Po dokonaniu odbioru przez pracownika urzędu gminy, na podstawie przedłożonej faktury uregulowana została przez gminę należność wobec wykonawcy w kwocie 41 000,00 zł. Inwestycja sfinansowana została z budżetu Gminy Bystra-Sidzina w wysokości 32 942,27 zł oraz z budżetu Państwa w wysokości 8 057,73 zł. Środki te składają się na Fundusz Sołecki. Wyrażamy nadzieję, że ta kolejna inwestycja na rzecz mieszkańców Bystrej Podhalańskiej spełni...

30 Marzec 2020

Koronawirus sparaliżował codzienne życie na całym świecie. Pandemia, która wybuchła w Chinach szybko przedostała się do Europy. Ogniska wirusa dotarły także do Polski. W naszym kraju rośnie liczba osób zakażonych. W trudnych chwilach Polacy pokazują, że mogą na sobie polegać. Tak jest również w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego. Mieszkańcy naszej gminy ruszyli na pomoc służbom medycznym i szyją maseczki ochronne. Akcję koordynują druhowie z OSP w Sidzinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodyń „Sidzinianki”. Początkowo działania realizowane były na terenie naszej gminy, jednak szybko rozrosły się zasięgiem na cały powiat suski. Wiele osób i miejscowych firm oferuje pomoc przekazując środki finansowe i materiały do szycia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób 1000 maseczek trafiło do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Do suskiego szpitala trafi 3300 maseczek, dodatkowo 100 sztuk otrzyma Grupa Podhalańska GOPR. Na wsparcie liczyć może również szpital w Makowie Podhalańskim i Rabce Zdrój. Warto także wspomnieć, że do inicjatywy może dołączyć każdy posiadający maszynę do szycia oraz chociaż podstawowe umiejętności szycia. Akcja trwa...

26 Marzec 2020

W ostatnim czasie wprowadzono w Polsce zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Wprowadzane obostrzenia mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski.

2 Marzec 2020

Ikaźń to dawne miasteczko, położone na Białorusi w rejonie brasławskim, a obecnie dość duża wieś. Miejscowość ta silnie związana jest z Polską. Większość ludzi tam mieszkających to Polacy. Ostoją polskości był i jest po dzień dzisiejszy kościół katolicki pw. Najświętszego Bożego Ciała. Został on wybudowany przez tamtejszych Polaków w 1912 roku. To tu przed II wojną światową swą posługę duszpasterską pełnili dwaj księża beatyfikowani przez Jana Pawła II – ks. Władysław Maćkowiak i pochodzący z Bystrej Podhalańskiej ks. Stanisław Pyrtek. Do dzisiaj, na wyraźne życzenie parafian, msze odprawiane są w języku polskim. Proboszczem parafii jest Białorusin, Jerzy Żołnierowicz. Mimo jego starań, budynek kościoła chyli się ku upadkowi. Brakuje pieniędzy na konieczne naprawy. Zbierane na tacę datki, przeznaczane są dosłownie na łatanie dziur w świątyni. Sytuacja finansowa nie pozwala nawet pomyśleć o gruntownym remoncie. Od ubiegłego roku problemy, z jakimi borykają się parafianie tamtejszej parafii, poruszyły mieszkańców naszej gminy i stały się bliższe, szczególnie za sprawą pielgrzymów z Bystrej Podhalańskiej, którzy podróżując śladami bł. Stanisława Pyrtka, odwiedzili świątynię w...

27 luty 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, iż zmieniła się jego siedziba. Aktualnie ośrodek pomocy społecznej mieści się w Budynku B Urzędu Gminy Bystra-Sidzina NA PARTERZE tj. pomieszczenia, które wcześniej zajmowała Biblioteka Publiczna. Zmiana pomieszczeń została podyktowana znaczną ilością przyjmowanych osób w ramach zadań realizowanych przez ośrodek. Przeciętnie rocznie GOPS w Bystrej Podhalańskiej przyjmuje około 900 wniosków na świadczenia rodzinne, ponad 900 wniosków w ramach realizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym tzw. 500+, około 620 wniosków na świadczenie „Dobry start” oraz 120 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pracownicy socjalni w ramach swych działań pracują z około 230 rodzinami, a także realizują pomoc na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej prowadzona jest współpraca z asystentem rodziny. Należy podkreślić, że wiele osób korzysta z pomocy pracowników ośrodka w zakresie udzielania informacji oraz pomocy w załatwianiu spraw pozostających w kompetencjach ZUS lub KRUS, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innych instytucji zabezpieczenia...

27 luty 2020

Nieprzerwanie od kilku lat Koło Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK Rabka Zdrój, uczestniczy w akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom” Z uwagi na przypadającą w roku 2020 setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła, dzieci z Przedszkola Publicznego Sidzinie, pod przewodnictwem Tadeusza Uczniaka, udały się na wycieczkę „Śladami św. Jana Pawła II po Sidzinie”. Przewodnik, przybliżył dzieciom postać Świętego, wskazując miejsca i związane z nimi zdarzenia, w których uczestniczył kardynał Karol Wojtyła (w kościele kardynał Karol Wojtyła udzielał Sakramentu Bierzmowania, dokonał koronacji Matki Boskiej Sidzińskiej, na Wielkiej Polanie odwiedzał uczestników oazy, brał udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy śmierci ks. Wojciecha Blaszyńskiego - Apostoła Podhala, a także wędrował okolicznymi szlakami turystycznymi). Od kościoła dzieci przeszły do pomnika Św. Jana Pawła, tu zaznajomione zostały z pracą przewodnika, który przybliżył im postać Świętego Jana Pawła i Jego związek z Sidziną. Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Promocji Turystyki i Sportu, dzieci zostały przewiezione autokarem, do Muzeum Kultury Ludowe j- Skansenu w Sidzinie. Tam przedszkolaki zostały podzielone na dwie...

11 luty 2020

Podobnie jak w ubiegłym roku nasza gmina, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Upowszechnianie sportów zimowych, zrealizowała projekt nauki jazdy na nartach.

31 Styczeń 2020

Historia obecnego Domu Rekolekcyjnego „Maksymilianum” w Bystrej Podhalańskiej, gdzie posługę pełnią Siostry Sercanki, związana jest z rodziną Stanisława Szewczyka . On to jako, jeden z nielicznych Bystrzanów, w okresie zaborów opuścił wieś, podjął dalszą naukę w Krakowie, gdzie założył rodzinę i pracował w fabryce papierosów w Czyżynach. Urządzał również fabryki papierosów w Wilnie i Zabłotowie (obecnie na Ukrainie). Nie zerwał całkowicie ze swymi bystrzańskimi korzeniami i za zarobione pieniądze wybudował około 1922 roku w Bystrej na roli Traczowej okazałą willę. Willę poświęcał bp Anatol Nowak, udając się 12 czerwca 1923 roku z Osielca na wizytację parafii w Sidzinie.

31 Styczeń 2020

W ubiegłym roku, Gmina Bystra-Sidzina rozpoczęła starania o pozyskanie funduszy na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie. Dzięki temu, udało się zdobyć 55.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej na 2019 rok. Złożony przez gminę wniosek do Ministerstwa obejmował zakup pomocy do zajęć wychowania fizycznego, między innymi: kozła gimnastycznego, piłek do gier zespołowych, piłek lekarskich, materacy gimnastycznych, ławeczek, lin do przeciągania, skakanek, hula hop, drabinek itp. Zakupiono również wózki do materacy, znaczniki, pachołki, tablicę taktyczną do koszykówki, elementy do montażu siatki i wiele innych. Ponadto szatnie dla uczniów zostały wyposażone w ławki, półki, wieszaki i przebieralnię, a w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego zamontowano nowe meble. Dodatkowy sprzęt z pewnością uatrakcyjni prowadzone zajęcia wychowania fizycznego. (B.C.)

28 Styczeń 2020

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego” nadawana jest przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej. Odznaka nadawana jest za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu suskiego, a w szczególności za zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 20 grudnia 2019 r. w Stryszawie, podczas podsumowania działalności Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej za rok 2019, dwóch druhów z terenu naszej gminy zostało odznaczonych Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Suskiego: dh Bronisław Jaromin oraz dh Józef Bednarz. Gratulujemy.(G.L.)

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę