BIP

Aktualności

3 Listopad 2020

Trwają prace przy przebudowie mostu w Sidzinie Górnej na styku ról Majowej i Czarnowej. Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Zakończenie prac planowane jest przed końcem tego roku.

2 Listopad 2020

Od czterech lat na stronie internetowej Gminy Bystra-Sidzina dostępna jest elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Serwis Grobonet dostępny jest pod adresem https://bystrasidzina.grobonet.com/ Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na głównej stronie internetowej gminy. W portalu jest dostępna wyszukiwarka poprzez którą można znaleźć informacje dotyczące lokalizacji grobu oraz danych osób w nim pochowanych. https://bystrasidzina.grobonet.com/grobonet/start.php W celu orientacji w poruszaniu się po terenie cmentarza dostępna jest interaktywna mapa. Po wyszukaniu będzie dostępne zdjęcie grobu, lokalizacja z podanym sektorem, numerem rzędu i numerem grobu oraz wycinek mapy cmentarza z zaznaczonym sektorem w którym on się znajduje. W aplikacji istnieje możliwość zapalenia wirtualnego znicza. Nie zawsze możemy stanąć nad grobem bliskich i zapalić znicz lub świeczkę za ich pamięć. Aktywując wirtualny znicz możemy w symboliczny sposób oddać hołd i szacunek naszym bliskim, a przede wszystkim wspominać ich w naszych sercach i umysłach.

27 Październik 2020

W związku z pracami prowadzonymi przy budowie chodnika w Bystrej Podhalańskiej w kierunku Mąkacza, prosimy o zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Inwestycja realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej przy współfinansowaniu Gminy Bystra-Sidzina. W ramach prac wykonany zostanie odcinek 300 m chodnika dla pieszych.

26 Październik 2020

Z głębokim smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci śp. Stanisława Jaromina – Radnego Rady Gminy Bystra-Sidzina VI, VII i VIII kadencji. Społecznika i długoletniego samorządowca zaangażowanego w sprawy Gminy Bystra-Sidzina i jej mieszkańców. W Radzie Gminy Bystra-Sidzina zasiadał od 2010 r. W VI kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty Kultury i Sportu. W kolejnych dwóch kadencjach, od 2014 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także członka Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów. Przewodniczył także pracami doraźnej Komisji Statutowej. Był bardzo skrupulatną i dociekliwą osobą. Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz sesjach zabiegał o sprawy zarówno swojego okręgu wyborczego jak również całej gminy. Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 68 lat. Rodzinie Zmarłego składamy wyraz głębokiego współczucia. Wójt Gminy Bystra-Sidzina wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina wraz z Radnymi.

14 Październik 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty, składamy w imieniu Samorządu Gminy Bystra-Sidzina serdeczne wyrazy uznania za wychowawczy, opiekuńczy i dydaktyczny trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

13 Październik 2020

Dokładnie dziś – 13 października 2020 r. - mija 76 rocznica pacyfikacji Hali Malinowej w Sidzinie. W czasie II wojny światowej osiedle Maliny było zapleczem dla oddziałów partyzanckich. Niemcy, by zlikwidować ich zaplecze, dokonali pacyfikacji osiedla Malinowo, na którym spalili wszystkie domy. 16 października 1983 na Polanie Malinowej poświęcono murowaną kapliczkę, nazywaną Kapliczką Matki Boskiej AK-owskiej. Poniżej kapliczki w murowanej grocie znajduje się wizerunek Matki Bożej, tabliczki z nazwiskami i pseudonimami partyzantów oraz wiersz patriotyczny. Co roku, na ołtarzu polowym, odprawiana jest tutaj msza święta za Ojczyznę. W tym roku miała ona miejsce 13 września. W październiku 2019 roku zmarła ostatnia mieszkanka osiedla „u Maliny” Śp. Pani Helena Basiura. Rocznica pacyfikacji Hali Malinowej jest okazją, by przywołać w pamięci zapomnianą mieszkankę Sidziny – Katarzynę Kaczmarczyk – nazywaną Ciotką Kaśką.

2 Październik 2020

We wrześniu zakończone zostały prace związane z remontem głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Dotychczasowy stan nawierzchni tego odcinka znacząco odbiegał od powstałych w 2018 roku pobocznych alejek. Biorąc pod uwagę zarówno komfort użytkowania, jak i estetykę należną miejscu ostatniego pożegnania, podjęto decyzję o wykonaniu nowej nawierzchni brukowej. Prace remontowe objęły zarówno wcześniej pokryty asfaltem odcinek alei głównej, jak również jej nieutwardzoną dotychczas część. Nowa nawierzchnia poprawiła komfort użytkowania, ale również znacznie wpłynęła na aspekt wizualny cmentarza, podnosząc estetykę należną miejscu pamięci naszych bliskich. Całkowity koszt inwestycji poczynionych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej wyniósł 94 430,83 zł. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił 11 września br. (R.W.)

30 Wrzesień 2020

„Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”- taki tytuł nosi czasowa wystawa fotograficzna która znajduje się w jednym z obiektów sidzińskiego skansenu. Wystawa to jeden z punktów programu kulturowego projektu „SKANSENOVA- systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skansen w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej jest jednym z partnerów projektu oprócz prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach w małopolskich skansenach realizowany jest program kulturowy z szeregiem wystaw, konferencji naukowych, szkoleń, opracowaniem wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych tematycznie związanych z szeroko pojętą tradycją, kulturą sposobami ich ochrony i prezentacji. Wystawa jest pierwszą z cyklu różnych pokazów tematycznych. Prezentuje formy obrzędowości praktykowane stosownie do okresu w roku liturgicznym. Na fotografiach możemy zobaczyć adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa, wieczór wigilijny, kolędników oraz światło i towarzyszące obrzędom świece. Częścią wystawy są też fotografie obrzędów Wielkiego Tygodnia i to nie tylko te obchodzone...

25 Wrzesień 2020

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki z Sidziny. Grupa śpiewacza na prośbę Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie wzięła udział w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze w Suchej Beskidzkiej pt. "Kultura i folklor Podbabiogórza", reprezentując Gminę Bystra-Sidzina. Do konkursu przygotowane zostały przyśpiewki i piosenki śpiewane na weselach - inne w pierwszy dzień wesela, a inne na przewoziny. W tym roku aby wziąć udział w konkursie należało zrealizować nagranie i dostarczyć jego zapis na nośniku pamięci do organizatora. Do nagrań wykorzystano plener Skansenu w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej. Śpiewanie dodatkowo urozmaicały grające w trawie świerszcze. Ponadto, z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa nagrany został film pt. " Podróż w dawne czasy" w którym ukazane zostały elementy związane z naszą kulturą i szeroko pojętym dziedzictwem. Film dostępny na profilu społecznościowym Facebook prowadzonym przez Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki. (J.Cz.)

16 Wrzesień 2020

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę