BIP

Aktualności

28 Październik 2021

Ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina również przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie: Rozwój cyfrowych kompetencji w Gminie Bystra-Sidzina. Łącznie wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26.430.500 zł. Spośród 200 wniosków zakwalifikowanych do projektu, GOKPTiS Bystra-Sidzina znalazł się w czołówce z sumą punktów 90,5 i otrzymaną kwotą dofinansowania w wysokości 127.200,00 zł. Już teraz cieszymy się, że przyznane środki...

28 Październik 2021

Rząd ogłosił wysokość środków, jakie przekaże samorządom w ramach Polskiego Ładu. Bez dwóch zdań będzie to ogromny zastrzyk gotówki, który pozwoli na realizację szeregu inwestycji. Gmina Bystra-Sidzina otrzymała 8 mln zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. W przyszłym roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, by z końcem roku 2022 rozpocząć budowę hali sportowej. Po jej wyposażeniu, otwarcie planowane jest w połowie 2024 roku. Na inwestycję zabezpieczone zostało 9.350.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 8.000.000,00 zł.

18 Październik 2021

Zakończyły się prace remontowe i modernizacyjne stołówek w Szkole Podstawowej w Sidzinie oraz Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – moduł 3 – przeznaczonego na doposażenie i poprawę standardu stołówek, w okresie wakacyjnym stołówki szkolne przeszły generalne remonty. Zgodnie z Umową o NR OK.II.531.1.7/6.2021 Wojewoda przyznał dla Gminy Bystra-Sidzina dotację w wysokości 160.000,00 zł. Każda ze szkół otrzymała po 80.000,00 zł dotacji, oraz 20.000,00 zł z budżetu gminy. W obydwu szkołach funkcjonujące do tej pory piece kuchenne zostały zastąpione instalacją gazową, która usprawni i zmniejszy koszty funkcjonowania stołówek. Dodatkowo każda ze szkół, w ramach otrzymanych środków zakupiła nowe zlewy, taborety, kuchnie gazowe, zmywarki i stoły załadowcze. Wymieniono także bojlery na ciepłą wodę. W szkole podstawowej w Sidzinie w ramach otrzymanych środków, odmalowana została stołówka, nowe płytki położono w kuchni oraz przylegających pomieszczeniach, zakupiono krzesełka i stoliki do jadalni. Wymieniona została instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. W szkole Podstawowej w...

15 Październik 2021

Gmina Bystra-Sidzina dołączyła do Klastra Energii, tj. do porozumienia międzygminnego mającego na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a przede wszystkim wykorzystywanie lokalnych zasobów. Klaster Energii będzie realizował zadania na terenie całego powiatu i Ty, Drogi Przedsiębiorco możesz mieć swój udział w działaniach. Jeżeli stawiasz na:  Rozwój innowacyjności swojego przedsiębiorstwa  Szukasz wsparcia inwestycyjnego i naukowego  Wspierasz wzrost samowystarczalności energetycznej

15 Październik 2021

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dofinansowanie do organizacji wycieczek szkolnych w wysokości 36.245,00 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 98.092,00 zł. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji przewiduje organizowane wycieczek w trzech grupach wiekowych: dla uczniów klas I-III, IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowano plany wycieczek obejmujące cztery obszary edukacyjne: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki, których realizacja uwzględnia konkretne punkty edukacyjne. Projekt ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych szkół. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki...

13 Październik 2021

W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty drugi przetarg na budowę 122 przydomowych oczyszczalni ścieków w naszej gminie.

13 Październik 2021

27 Wrzesień 2021

Zapraszamy dzieci i młodzież z klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Bystra-Sidzina do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Eko – kalendarz”. Konkurs polega na wykonaniu rysunku o tematyce: - ochrony powietrza (w szczególności zakazu spalania odpadów), - oszczędzania zasobów naturalnych (np. wody), - wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - dbania o czyste środowisko, - segregacji odpadów oraz ograniczenia ich wytwarzania, - ochrony drzew, lasów i terenów zielonych. Spośród wszystkich złożonych prac konkursowych zostanie wybranych 12 prac, które zamieszczone będą w gminnym kalendarzu ekologicznych na 2022 rok. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie, gdyż na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu określa regulamin dostępny poniżej.

6 Wrzesień 2021

31 sierpnia 2021 r. Wojewoda Małopolski przyznał naszej gminie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr K440310 Sidzina - Sidzinka Mała. Remont zostanie przeprowadzony na odcinku drogi gminnej od mostu u Trzopa do Małej Sidzinki. W ramach prowadzonej inwestycji cześć podbudowy zostanie ustabilizowana cementem, natomiast na prawie trzykilometrowym odcinku położony będzie nowy asfalt. Remont zostanie wykonany do końca czerwca 2022 r. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Ponadto, nasza gmina wspólnie z Miastem Jordanów oraz Powiatem Suskim zamierza przeprowadzić remont drogi w Bystrej Podhalańskiej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania na Mąkaczu. W ramach tej inwestycji dokończony zostanie chodnik oraz oświetlenie na całej długości tego odcinka drogi. W celu pozyskania środków na realizację zadania Powiat Suski jako zarządca drogi złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terminem realizacji w przyszłym roku. Wartość inwestycji to 2,5 mln zł. (S.T.)

6 Wrzesień 2021

W 2019 roku w związku z Jubileuszem 100-lecia Związku Podhalan z inicjatywy Wiceprezesa Piotra Gąsienicy został ogłoszony konkurs na Hymn Górali. Podczas konkursu wyłoniona została najlepsza propozycja tekstu, którą napisał Łukasz Golec, a muzykę skomponował zespół „Golec uOrkiestra.” Hymn Związku Podhalan po raz pierwszy wykonany został podczas uroczystości opłatkowej Związku Podhalan 5 stycznia 2020 roku. 22 lipca Związek Podhalan w Polsce dzięki przychylności „Golec uOrkiestra” uczestniczył w nagraniu klipu do Hymnu Związku Podhalan. W nagraniu na Hali Boraczej koło Milówki udział wzięło ponad 300 przedstawicieli Związku Podhalan i 25 pocztów sztandarowych, w tym także przedstawiciele Oddziału Związku Podhalan z Bystrej Podhalańskiej. Druga część nagrania teledysku miała miejsce 19 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej, a końcowy efekt pracy i cały klip do Hymnu Związku Podhalan można zobaczyć na stronie Związku Podhalan pod adresem: https://zwiazek-podhalan.com/dokumenty/hymn-gorali/ (A.N.) Fot. O/ZP w Bystrej Podhalańskiej

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę