BIP

Aktualności

28 Lipiec 2020

W związku z rezygnacją Pani Doroty Kowalik z mandatu radnej Gminy Bystra-Sidzina, a także z dotychczasowej funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Bystra-Sidzina - 28 lipca 2020 r. - podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy przeprowadzony został wybór nowego Przewodniczącego Rady, którym wybrany został pan Krzysztof Drobny. Decyzja pani Doroty Kowalik o złożeniu rezygnacji z mandatu radnej podyktowana była względami zawodowymi, gdyż w najbliższym czasie obejmie ona funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

14 Lipiec 2020

Klub Sportowy „BYSTRA” w Bystrej Podhalańskiej oraz Klub Sportowy „Dąb” w Sidzinie pozyskały dofinansowanie w kwocie po 10.000,00 zł z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Klub 2020”. Zgodnie z zasadami tego programu, kluby zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10 procent otrzymanej dotacji. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Założeniem projektu jest zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach oraz meczach. Ponadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną wynagrodzenia szkoleniowców. Główne cele programu to przede wszystkim upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.

13 Lipiec 2020
Wybory Prezydenckie 2020

12 lipca 2020r. odbyła się w Polsce II tura wyborów prezydenckich.

3 Lipiec 2020

Gmina Bystra-Sidzina znalazła się w finałowym gronie plebiscytu „Na najpiękniejszą gminę wiejską Małopolski 2020”.

29 Czerwiec 2020
Wybory Prezydenta RP I tura - wyniki głosowania w Gminie Bystra-Sidzina

28 czerwca 2020r. odbyły się w Polsce wybory prezydenckie I tura.

4 Czerwiec 2020

Szanowni Państwo, z komunikatów publikowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 wynika, że wzrasta ilość osób z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców powiatu suskiego. Są również przypadki potwierdzone w naszej gminie - według komunikatu z dnia 4 czerwca 2020 r. na godz. 8.00 ilość potwierdzonych przypadków w Gminie Bystra-Sidzina wynosi 5. Wzrasta również ilość osób objętych kwarantanną. W związku z powyższym, dla dobra wspólnego, apeluję o zachowanie ostrożności, zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w miejscach publicznych, używanie maseczek ochronnych, dezynfekcję rąk, ograniczenie bezpośrednich kontaktów. Proszę wszystkich o odpowiedzialne zachowanie.

1 Czerwiec 2020

Co roku w naszej gminie odbywają się się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon z samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego. Porównując ilość tego typu odpadów zebranych w maju tego roku można zauważyć, że jest ich zdecydowanie więcej niż w latach wcześniejszych. Ilość zebranych odpadów w ciągu pięciu ostatnich lat przedstawia się następująco:

1 Czerwiec 2020

Minął maj… W kościele katolickim to czas w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia wierni śpiewają w kościołach nabożeństwa majowe zwane także "majówkami". Wielu z nich gromadzi się przy kapliczkach, których na terenie naszej gminy nie brakuje. Kapliczki, czasem skromne, czasem małe arcydzieła architektury są nieodłącznym elementem naszego codziennego krajobrazu. Szczególnie pięknie wyróżniają się one w maju, kiedy przystrojone są w zieleń i kwiaty. Tradycja śpiewania majówek – nabożeństw maryjnych odprawianych w maju w kościołach ma kilkusetletnią, bogatą historię. Zapoczątkowana przez Ojców Jezuitów przywędrowała do Polski z Włoch i na naszych terenach sięga pierwszej połowy XIX wieku. Początkowo te modlitewne spotkania odbywały się tylko w świątyniach, jednak z czasem tradycja majówek przy kapliczkach rozpowszechniła się na naszych terenach i trwa do dziś. Centralną częścią zarówno nabożeństwa majowego, jak i majówek przy kapliczkach, jest Litania Loretańska. Majówki przeważnie odprawiane są w wąskim gronie, na wolnym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez co zyskują swoisty, bardziej kameralny charakter. Obecnie tradycję wieczornych modlitw majowych...

28 Maj 2020

Gmina Bystra-Sidzina w ramach kolejnego projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła +” pozyskała grant o wartości 105.000 zł na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych. Od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, to już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Wniosek “Zdalna szkoła +” złożony przez naszą gminę przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 104.998,00 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup komputerów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi 47 nowych komputerów do zdalnego nauczania. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o grant. (B.C.)

27 Maj 2020

Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku świętujemy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także 30-tą rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. Początkowo wieś Bystra (obecnie Bystra Podhalańska) i Sidzina wchodziły w skład Gminy Jordanów. Przemiany społeczno- gospodarcze na początku lat 90-tych XX w. przyczyniły się do powstania idei wśród radnych odnośnie usamodzielnienia się obydwu wsi w ramach wspólnej, nowej gminy. Z dniem 1 kwietnia 1992 roku zaczęła funkcjonować Gmina Bystra-Sidzina, której siedzibą został budynek OSP w Bystrej Podhalańskiej. Odtąd, gmina intensywnie się rozwijała. Ideą było stworzenie miejsca, gdzie się dobrze żyje, pracuje i odpoczywa. Pierwszym wójtem został Zbigniew Podsadecki, który pełnił tę funkcję do 1999 r. W kolejnych latach 1999-2002 urząd Wójta sprawował Andrzej Basiura. Jego następcą na kolejne 12 lat został Aureliusz Kania. Od 2014 roku do chwili obecnej Wójtem Gminy Bystra-Sidzina jest Stanisław Tempka. Pierwszym Przewodniczącym Rady Gminy był Jan Stokłosa. W kadencji 1998-2002 Radzie...

Strony

Zapisz się do News Feed
Powrót na górę