BIP

Zbiór aktów prawa miejscowego

Tytuł Data aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXVI/208/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 11.05.2017
UCHWAŁA NR XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina 11.05.2017
UCHWAŁA NR XXV/198/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów 06.04.2017
UCHWAŁA NR XXIV/194/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXIV/190/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXIV/191/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXIV/192/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXIV/193/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 marca 2017 r. 16.03.2017
UCHWAŁA NR XXII/168/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016 r. 28.12.2016
UCHWAŁA NR XXII/169/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016 r. 28.12.2016
UCHWAŁA NR XXII/164/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016 r. 28.12.2016
UCHWAŁA NR XXII/167/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2016 r. 28.12.2016
UCHWAŁA NR XXI/156/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 24.11.2016
UCHWAŁA NR XXI/157/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016 r. 24.11.2016
UCHWAŁA NR XXI/160/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 24 listopada 2016 r. 24.11.2016
UCHWAŁA NR XX/145/16 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina 20.10.2016
UCHWAŁA NR XVII/125/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bystra - Sidzina. 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVII/127/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystra Podhalańska 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVII/128/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidzina 23.06.2016
UCHWAŁA NR XVII/129/16 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 23.06.2016

Strony

Powrót na górę